Blaogin’ny Namana Serasera weblog

Taona 2020 mifangaro

Tonga tsy nampoizina  i Alynah Fitiavana Landy RAJAONARISON, herintaona taorian’ny nahalasanan’i Hoby tokoa dia tonga i Alynah, tonga mameno ny banga eo aminay mianakavy kely. 

Fahatairana aloha ny ahy raha vao nolazain’i Maeva aho fa miandry vohoka izy, somary diso fanantenana kely ny amin’ny ho aviny aho, nefa moa dia nilaza izy fa safidiny ilay toe-javatra fa tsy hoe tsy nampoiziny akory. Efa lehibe tokoa izy ary dia mahalala ny mety sy tsy mety fa dia ny nanampy azy teo amin’ny lafiny ‘logistique’ sisa no anjarako, satria dia efa maty paika maty lamina daholo ny handraisany ny zanany.

Nandritra izay fotoana izay koa moa dia nisy koa ary mbola misy moa hatreto ity valan’aretina COVID19 ity izay maneran’tany tokoa ary dia mandripaka aina maro. Tsy vitsy ny namoy havana na namana akaiky ny manodidina ahy ary na ny tao anatin’ny fianakaviako azy dia nahitana izany famoizana izany ihany koa.

Afangaroko eto daholo aloha izay ato an-dohako fa efa ela aho no te hanoratra fa tsy nety tafiditra fa nisy olana kely teto, 

nandritra iny taona 2020 iny dia nifandimby ny fahazahoan-dalana mivezivezy sy ny tsy fahazahoan-dalana na ny couvre-feu, nohon’ny antony fitandrovana ny fahasalamana moa izany. Tahaka izany koa ny fahazahoana miasa, ary dia nalalaka tamiko ny fikarakarana ny zaridainako, Voadioko ny kirihitra teo an-tokontany, faly aho, ny asa tao-trano ihany koa dia nandroso niadana teo koa.

Nahavita ary nahavokatra anatsonga, anamamy dia, katsaka, ovy, voatavo karazany 3 aho ary radis, persily, kotmila, solila, haricot-vert, voatabia karazany efa ho 4 ary ireny tsy dia fihinako an-davan’andro ireny. Ny amehezako azy dia variana aho fa kay mahavokatra ny tanako rehefa ampiasaiko e…. faly aho e!

Teo ihany koa ny fikarakarana ny sakafo batemin’i Achille izay zafin’ilay namako akaiky, ny volana Avril 2020 moa izany e, faly ny nasaina, tsy nampiozin’ny vahiny satria da asatananay sy Maeva daholo ny teo, ny vahiny dia menasofina daholo, Ny mofomamy ihany no tsy asa-tananay mianaka, 

 

mbola hitohy 


No comments

No Comments It's lonely here, please leave a comment

Leave a reply