Blaogin’ny Namana Serasera weblog

Archive for the 'izaho' Category

Tratry ny taona 2014

Tonga indray ity ny taona 2014, taona vao² taona feno fifaliana ihany koa.

Fa taona saika nanomboka t@ loza izay saika nanjo an’i dada raha nandray fiara fitateram-bahoaka izy, satria dia ny 08/01/2014 dia nieren-doza izy. Isaorana an’Andriamanitra lehibe tokoa izany. Nipetraka tao anaty fiara izy ary teo akaikin’ny fitaratra ety @ sisiny, ary rehefa nijanona iny ny fiara be ka ilay mifanesika maka ny entany eo ambony tafo ny olona dia vaky ny fitaratra ary vaky teo @ tarehin’i dada tsy alavitry ny masony ary teo @ tendany ihany koa, izay tsy dia alavitra ny carotide  izay teo @ ho sahabo ho 2cm miala teo (tena saika ratsy be). Ilay namaky fitaratra moa dia tsy hita fa dia rifatra nandositra ka dia ny mpamily sy ny mpanampy azy no nitondra an’i Dada tany à toeram-pitsaboana tsy alavitra teo ary dia nahazo fitsaboaha haingana izy. Ry zareo rahateo ihany koa no niantoka ny rehetra ary nanatitra an’i dada tany an-trano nony vita izany rehetra izany, tsy nametraka fitoriana moa i dada …………………..

Ny 12/01/14 kosa no nitodi-doha ho any Antsirabe ho any @ ranomafana i neny sy i Raelina hitsabo tena kosa. Faly aho fa mba nahatsiaro tena ho azy i neny, mba ho azy samy irery, fa tsy ho an’izay rehetra izao akory, ny azy mantsy dia tsaroany daholo i babay sy i Lohavohitra rehetra izao, fa ny tenany dia ataony tsinontsinona matetika, fa ity kosa dia mba ho azy irery ihany ka dia mahafaly ahy izany, sady tena ilainy tokoa fa aiza ka vao 66 taona monja izy dia mitady hitondra tehina sahady………

Izahay aty ampita kosa izahay 3 mianaka aloha dia salama tsara, tahaka ny mahazatra dia nahazo izay niriany sy notadiaviny i Maeva, t@ andron’ny Noely.

I Hoby kosa dia ao Paris ao seriny ery @ asa aman-draharaha sahaniny ao. Ny havana rehetra dia samy salama avokoa.

Irariana mba ho taom-pahasambarana ho antsika ity taona 2014 ity.

Ho anao mamangy eto dia tsy adio ihany koa ny mirary soa ho anao sy ny ankohonanao.


No comments

Ny Fitaizana

Tsy hitako aiz any hanombohana izy ity fa dia sahirana nys aiko ato,

Efa nanoratra momba ny sakan-taona ihany aho teo aloha fa dia tena miha mafy izy ato e! tsy miantso vonjy akory hihihi satria dia izay moa ilay mitaiza e!

Asa koa moa fa ity faramparan’ny taona ity dia ohatran’ny mandalo “sedra” izany ny fiainako fa vitako io e! tsy misy mafy tsy laitran’ny zoto hoy ny fitenenana izay,

Raha eo @ lafin’ny fiainana an-davan’andro indray moa dia niova ny fomba fiainanay satria dia manjary tsy manao “mozika” intsony i Maeva fa vizana hono izy!!! izany hoe azavaiko kely sady vizana izy no koa tsy afaka mandray azy intsony ny sekoly nianarany taloha fa voatokana ho an’ny mpiara monina ao @ io faritra io ihany ny fianarana ao izany hoe raha mponina avy aty ivelan’ny faritra dia mahazo mianatra ao ihany fa ny saram-pianarana koa dia midangana be ka tsy takatry ny aiko ka dia naleo dia najanona izy, sady mmhh zarany rahateo koa aza moa fa nanomboka leo nilalao violon hono izy fa hirahira no tena tiany atao indray, dia rafitra teo indray ny fitadiavana sekoly maika ary soa fa nahita sekoly tsara sady mba azo atao hoe mirary ihany ny sandany izahay dia ny La Voix Lactée izany. vao nianatraandro voalohany aloha izy dia somary menatra ihany satria efa misy somary kalaza ihany ao @ ilay fianarany, dia tsy sahy nihira izy, (ahoana no nahafantarako hoe tsy sahy nihira izy?? hihihiih satria aho nihaino tao ambadiky ny varavarana fa tsy hainy aho hoe tao!!!)

Dia izaho indray moa dia tena vao² be amiko mihintsy fa lasa manao fanatanjahan-tena in droa isan-kerinandro aho izao, izany hoe miezaka aho mandeha in droa izany ao anatin’ny herinandro na fara faharatsiny dia indray isan-kerinandro manao zumba na manao step ihany koa, fa ny loza dia t@ nanao step voalohany aho dia nijafajafa ny anmpitso taorian’ny nanaovana azy io fa dia naharary tanteraka ny kibon-dranjoko, tsy nahatsiaro tena ho vizaka aho anefa fa dia ny kibon-dranjoko ihany no tena tsy tantiko, nalona tao anaty rano mangatsiaka sy mafanaa ary norina t@ diclofenac fa samy tsy nisy nandaitra ireo, fa dia mbola mijafajafa ihany roa andro izao.

Tapaka indray ny aingam-panahiko nanoratra fa nisy sofin-danitra somary elaela ihany teo fa dia tohizana @ manaraka indray

 

 

 

 

 


No comments

Braderie de Lille

Isaky ny voalohan’ny faran’ny ferinandron’ny volana Septambra moa dia misy ny atao hoe “Braderie de Lille” izay tsena be tokoa aty aminay, ary dia mahavory olona maro tokoa, misy tantarany izy io, izany hoe t@ andro fahiny, dia nomena alalana ny mpiasa an-trano mba hivarotra ny fitaovana tsy ampiasain’ny tompon-trano intsony ka mibahan-toerana fotsiny ao amin’ny ‘grenier’ izany, ka isaky ny 1er WE ,’ny volana Septembra no anaovana io, fa ankehitriny kosa, dia toa nivadika ho tsena be izany, na dia mbola eo ihany aza ilay finiavan’ny olona hitana ny maha ‘braderie’ azy, izany hoe hivarotana tokoa ny entana tsy ampiasaina intsony ao an-trano.

Ankehitriny dia ny Mairie de LIlle no misahana ny fandrindrana io sehatra io, ary dia fety tokoa mandritry ny 2 andro sy tapany aty aminay, ny marathon no manokatra ny fety @ izany avay eo vao mahazo mivarotra ny rehetra. Fa mialohan’izany anefa dia mila mamandrika toerana fa satria dia ifampitadiavana ny toerana hivarotana @io fotoana io, fa ankoatran’ny olona ety an-toerana dia maro ihany koa ireo avy any ivelany tonga mba hanao varo-mandeha kely @ ireo andro ireo.

(tapaka ny feeling nanoratra tsss tapaka adiny 3 beh izao tsy haiko intsony inona ny tiako nosoratana teo)

 

Fa ankehitriny kosa dia niova ny endriky ny ‘Braderie’ fa dia maro ny mpivarotra enta-madinika vita avy any Chine sy tsy hay fihaviana any, ary dia niha vitsy ihany koa ny olona tonga satria raha teo @ 5 million teo ho eo ny mpitsidika t@ taona 2001 tany ho any , taona nahatongavako taty dia hitako sy tsikaritra miha mihena izany, eo ny Antony ara-bola ngamba hoy aho, ary eo ihany koa ny antony hoe  tsy dia misy endriny tena izy intsony ilay braderie fa ohatran’ny tsena be sisa ilay izy, eo ihany koa moa ny nanasiana ny ‘zone rouge’ tsy azo hivarotana fa natokana hifaamoivoizana fotsiny……

 


No comments

10 taona lasa izay

Eny 10 taona lasa izay no nandao anay tokoa i Bébé Marivelo renin’i Neny, mandeha tokoa sy mihodina ny tany amam-bolana, toa ohatran’ny vao omaly izy no taty aminay taty Frantsa namangy nitsidika, vao teraka kelikely i Maeva t@izay asa angamba vao 2 taona raha tsy diso ny fitadidiako,

Mitamberina ato an-tsaina ny zava-nisy t@izany fotoana iznay, ny taona 2003 tokoa mantsy no fotoana nifanomezanay mianakavy taty teny hoe ndeh hanao rodo-be ho any an-tanàna mba hiala sasatra, sy hijery akaiky ihany koa ny fahasalaman’i Bébé fa sao tsy hahita azy eo intsony, kinanjo naleony nandeha talohan’ny nahatongavanay rehetra andro vitsy talohan’ny nahatongavanay tokoa izy no niala ity tany ity, herinandro monja, tsy tiany ho hitanay ngamba ny vatany efa tsy salama intsony fa tiany hipetraka ao an-tsainay sy ho lova ao anatinay kosa ny vatany tomady sy mbola matanjaka mmiaraka @ endriny sariaka sy mitsiky lava na dia inona manjo azy aza.

Tadidiko ny fihinanana vovo-dronono any @ Bébé, ny fihinanana soja ihany koa sy ny mofo katsaka sy ny hanikotrana isan-karazany rehefa avy mianatra fahiny, any no maka ny fanalahidy moa alohan’ny hodiana ao an-trano, dia faly ery rehefa hoe ho any @ i Bébe fa hahazo gouter aloha vao mody, na dia efa misy gouter miandry aza any an-trano dia hafa ihany ilay “any avaratra”,

Any any izao faly ery miaraka @ ilay Ray tsy toa narahiny sy arahintsika hatrany,

veloma mandra-pihaona Bébé an!


No comments

Ny Fitaizana

Tsy haiko na izaho no tsy mahay mitaiza na ahoana mihintsy fa dia somary miadiady lava izahay mianaka izay tato ho ato, sa va ka ny zanako izay efa 14 taona izao no tonga à ilay hoe sakan-jaza ka efa mitady tsy ho arako intsony?

Toa tsikaritro ohatran’ny somary be famaliana izay mantsy izy tato ho ato ary miantraika any @ fianarany izany hany ka tsy dia zarizary ny naoty entiny mody avy any. Ary rehefa anontaniana izy dia ny ‘tsy haiko’ hatrany ny valy boraingina azoko, asa mba manao ahoana ny zanakareo re e?

Toa atao ihany izay mba mahafalifaly azy, nalefa t@ fisehoana an-tsehatra natao tany Paris izay nataon’ilay mpanakanto tiany izy (Justin BIEBER) nefa toa zara raha mba faly izy avy tany fa hoe nanipy t-shirt izao hoe io mpanakanto io ka tsy mba azony satria dia teny @ ‘gradin’ izy no niepetraka fa tsy tao @ ‘la fosse’ faly ampahany ihany izy izany, nefa dia akory ataoko………

Ohatran’ny tsy mahazo sitraka izany foana ny ray aman-dreny à zanaka sa veh ka ny ray aman-dreny no mametraka ny sata ho avo loatra ka tsy takatr’izy ireny? mmhhhhhhh enga anie ka mba hiova io zanako io fa dia éééé hihihi aleo asiako tsiky kely ihany ity fiainako ity annnn


2 comments

Ny 31/12/2012 nay

Nahafinaritra ny famaranana ny taonan’ny 2012 nay taty Lille. Tsy dia mpivoaka intsony mantsy izahay hatramin’ny nisian’ny famakian-trano nanjo anay tà taona 2009 izay fa natahotra ny sao dia….. dia naleo nijanona an-trano ihany aloha, fa ity indray mitoraka ity kosa dia niampita arabe fotsiny dia tonga tao à trano filanonana izahay.

Ny ankizy mpianatra tao @ fiangonana katolika no nandray an-tanana ny fikarakarana ny lanonana, samy nandray anjara daholo ny mpilanonana t@ izany, izany hoe nisy ny fandraisan’anjaran’ny tsirairay avy ankoatran’ny saram-pidirana 10€ naloha dia samy nitondra ny sakafo niarahana nizara ny mpianakavy, ka dia tahaka ny mahazatra dia tsy lany ny sakafo. Tokony ho niisa teo @ 80 teo ho eo izahay mianakavy no niaraka nikorana, singaniko manokana ny niaraka taminay tao an-trano moa izany dia ry Delesalle mivady sy ry Nanick Rakotovelo mianakavy kely ary i Solo no fanampinay 3 mianaka, nahafinaritra ny fety fa dia nibahana tokoa ny hira vaovao tsy dia faheno matetika indrindra moa fa ny hira avy any @ faritra Betsileo iny fa avy any ny ankamaroan’ny ankizy mpianatra teo.

Izay indray ary aloha fa dia mirary taona finaritra 2013 ho an’ny rehetra e!


No comments

Io fihetseham-po io hoy aho…….

Ela tsy nandalo indray nefa dia vao² tsy dia tsara loatra no indro raiketina indray. Soa moa fa misy ny fifaneraserana miaraka @ itony solosaina itony fa raha tsy izany angamba dia tsy ho hay ny hamefy ny fo!

Niditra hopitaly ny Alarobia14/11/2012 teo mantsy i Neny ary tsy nivoaka raha tsy ny Alatsinainy 19/11/2012, dia ny antony nahatonga izany dia noho ity tosi-drà tsy dia mety ho marina loatra fa dia manao tahakan’ny dian-tsofa hoy i Dada izay, mbetina ambony ary mbetika ambany. Ny eritreriny moa no tena mahatonga azy manao toy izany, ahoana tokoa moa no hamehezana io eritreritra io?? fa ny manjo an’i Neny dia vinavinainy daholo ny hoavin’janany sy ny zafikeliny ka sahirana ambony ihany ny sainy mieritreritra izany, hoe hanao ahoana ireo rehefa tsy ho eo intsony aho?,! efa notenenina mantsy izy tsy hieritreritra izany nefa dia akory atao?!

Ny tena henjana na dia mifandray an-tsofin-davitra isan’andro aza izahay dia ilay fahatsapana hoe banga zanaka vavy eo anilany na dia misy ny zanaky ny mpiray tampo sy ny zao-bavy aza any dia tena tsapa fa tsy mitovy izany. Izaho zokiny koa no tena mahatsapa izay angamba e! asa noho izaho vehivavy veh? fa nasaiko nalain’ilay zandriko sary daholo ny tao @ efitra nisy an’i Neny tany @ hopitaly Girard et Robic ao @ ny pavillon Rocques ch 15., fa asa raha vitany ihany izay na tsia izao,….

Efa tonga any ihany koa ny bulbes de tulipes ka asa rahoviana no hanitrika azy an-tany ry zareo toa tsy fotoanany izao fa mafana any raha tsy diso aho ê! Tonga any ihany koa ny logitech g25 an’i Laidama ka dia raikitra ny run tsy an-kamaly skype ao hihihihihi,  variana milalao ao izy, ny an’i Chloé ihany koa efa tonga ny ordinateur keliny ahafahany milalao sy mianatra ihany koa, ny an’i Johary moa dia asa raha vitan-drainy na ny dadatoaany ihany ny nanamboatra ilay disc dur externe hilalaovany @ console wii-ny fa misy jeux efa tsy ho latsaky ny 30 anatiny any miampy ny cd efa ananany ihany koa.

Izay sy izay indray ary aloha ny tafasiriko anio fa miandry ny fety Noely indray isika izao e!


No comments

fialan-tsasatra 2012

Toy ny mahazatra isan-taona dia lasa indray i rakalakely namonjy ny namany any am-panaovana colonie de vacances ka t@ ity dia any Habere-Poche ry zareo no mitoby, maharitra 3 herinandro any izy ary hisy fotoana aza hiondranandry zareo any Soisa satria dia akaiky eo ny misy azy ireo, efa tsindrin-daona ery izy ny handeha hahita ireo namany izay tsy hitany raha tsy fialan-tsasatra satria tsy mitovy ny sekoly misy azy ireo avy.

Izaho sy i José kosa indray dia hielinelina any Amsterdam sy Bruxelle rehefa misy fotoana fa ireo no tanàna akaiky anay eto izao aloha, i José moa tsy dia naka fotoana fialan-tsasatra firy t@ ity taona ity fa dia varianan’ny asa, mampivady asa koa moa tsy mora ka na vakansy @ asa iray aza mety tsy ho vakansy @ asa hafa hihihih izany rehefa be ierehana e!!! akory atao fa tsy moramora ny mitady vola hoy ilay hira izay e!!!

Dia variana tanteraka ao àikala facenjavatra ao tokoa aho ka tsy mba niserana teto akory raha tsy izao indray, tsy dia misy zavatra ho raiketina koa moa e!

Zavatra tokana ihany kay no saika adinoko tokoa ny nandrakitra azy ato dia ny nahalasanan’i zokin’i neny dia i tonton Loulou izany, vizana sy tsy dia salama intsony izy faramparany izay ka dia fahasoavana ho azy ny nakan’ny Tompontsika azy tety an-tany.

Izay indray ary aloha fa dia mirary fialan-tsasatra finaritra ho an’ny rehetra e!


No comments

Profession de Foi Maeva 17/05/2012

Andro Alakamisy maraina ny 15/05/2012 dia vonona ny mpianakavy fa hanotrona indray an’i Maeva @ dingana sedrainy anatin’ny fiainana Kristianina, dia ny Profession de Foi izany , somebiseby arak’izany ny mpianakavy, tsy ny rehetra anefa no afaka nanatrika t@ ity fa dia vitsy ihany izahay no teo, ny tany Madagasikara dia an-tsofin-davitra ihany no niresaka kely mialohan’ny fotoana sy taorian’ny fotoana, fa dia saika ny mpiray tampo à i Neny ihany no teo ary ny zanaky ny mpiray tampo @ i Dada ihany koa, ary namana vitsivitsy,

Faly ihany koa aho fa tonga à izay dingana izay ny fitondrako sy ny fanabeazako ilay zanako, hoy mantsy ny Baiboly hoe “…. zaro à lalana tokony halehany ny zaza…..”, ny teny nofidianay mianaka dia ny tao @ Psaume 25: “Le seigneur est mon Berger” ary koa ny ao @ 1Kor 15,10: “Fa ny fahasoavan’Andriamanitra no naha toy izaho ahy”.

NY nanotrona azy t@ ‘remise de croix’ dia i Nenifara Rafarasoavahoaka, izay sendra nandalo taty aminay.

Nandritry ny lamesa fanasoavana kosa dia nasaiko niredona ny “Allelouia” an’ny tarika Mahaleo ny mpiangona ka faly ery.

Fiaraha misakafo, dihy sy korana moa no namarana ny fotoana t@ izany.


No comments

Noely 2011

Tonga indray ity ilay andro firavoravoana.

Efa nambarako teto ihany moa hoe somary nanao tsy dia salama tsara i dada volana vitsivitsy lasa izay, dia mba lasa ihany ny saina, ny tany fandalovana, ny toerana misy anay somary mifanalavitra ihany, koa dia tapaka ny hevitra fa ndeh hitsidika ny any an-tanindrazana kely aloha!

Tsy izaho loatra koa moa no nisaina ilay dia io fa i Maeva, hoy izy hoe sao mba tokony handeha hijery an’i dadabe tsy salama isika ry neny, zah mba te hiaraka aminy kely any hoy izy. Tany mena nefa tsy hirehitra hoy aho anan-kampo, ka dia tapaka ny hevitra fa dia ho i Maeva irery ihany no alefa, izaho sy i José handeha à andro hafa!!!! (asa rahoviana io hihih)

Teo am-pikarakarana ny dia dia efa maro ny sakantsakana, ggrrrr, nisy olana mantsy ny billat saika handehanan’i Maeva, raha efa tà volana octobre tany no efa niresaka t@ havana hoe handeha fa mila billet mora, kinanjo namotsotra ny tany efa volana desambra vao hay, teo vao nikorapaka, nisy fifandrifian-javatra ihany koa tao @ agence nividianana ny billet ka nanjavona ny billet efa voafandrika hiainga aty ny 17/12/2011, nahita toerana ihany anefa fa dia miala aty Lille ny 13/12/2011, nety ihany satria dia surprise ho azy mivady ray aman-dreniko ilay dia, tsy nampilazainay mihintsy mantsy ryz areo raha tsy efa tany anaty fiaramanidina i Maeva. Saika tsy nolazaina mihintsy anefa moa fa sao indray dia taitaitra eo izy ka dia nolazaina ihany, fa ny anadahiko anankiroa no efa nahalala, satria ry zareo no tsy maintsy hitsena an’i Maeva eny Ivato.

Ka faly ery hono i dadabe nahita saribakoly miteny hoe ‘bon anniversaire dadabe’ vao tonga, satria mantsy dia anniversairen’i dada ny 14 desambra, faly ery ry zareo fa mba teo daholo ny zafikeliny ananki-telo mianadahy. Nijanona kely tao Ivato aloha ziany moa i Maeva avy eo dia nanara-dia an’i Dama sy i Muriel ho any Toamasina, fa mba haka rivotra kely, toa hoe naharary kibo hoe tany (hihihihi) tsy mahagaga ahy fa tendan-kanina koa moa fa zava-baovao avy ny ho hita any kouhhh. Faly ery hono i Maeva any am-pialana sasatra any ary dia mivonona ny ho any isan-taona hono izy (mmhh mbola ketrika hafa koa izay)

Izay aloha ny anio fa à manaraka indray tohizana ny tantara raiketina an-tsoratra.


No comments